Uw zoekopdracht

Haags zoekplaatje 53


klik om te vergrotenDeze fotokaart is verzonden vanuit Rijswijk op 20 augustus 1914. 'Op dit kiekje kunt u zien hoe we in Den Haag de wacht houden bij de ammunitiewagens. Elken dag gaan we naar de visschershaven...', staat achterop geschreven. Van rechts af zijn de huisnummers 2D, 2C, 2? en 2?. Links een winkel met reclame voor Maggi en Lyons Tea, dus waarschijnlijk een kruidenier. Doortellend zou de winkel dus op 2A zitten. De foto is onder fotonr. 6.03499 al geruime tijd in de collectie van het HGA opgenomen, maar de exacte locatie bleek tot op heden onvindbaar. Het is niet de Borneostraat. Is het voorstelbaar dat het in Rijswijk is maar dat de afzender dit als Den Haag beschouwde?
naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
Martin Snuverink
vr 16-5-2008 16:28:06
Gesaneerd Scheveningenhet is maar een ideeDe tekst over vissershaven lijkt me moeilijk te rijmen met Rijswijk, want Rijswijk heeft nooit een vissershaven gehad. Ook kan ik geen passende plek in Rijswijk bedenken. Ik zou in of dichter bij Scheveningen zoeken. De huizen zijn van voor 1900. Mogelijk is dit een stuk Scheveningen dat in het interbellum is gesaneerd. De huizen lijken sterk op de huizen destijds in het begin van de Ternootstraat (foto 0.69069), maar zijn het niet. 
H de Haas.
za 17-5-2008 03:16:26
N.V.T.niet van toepassingLaat ik ook mijn visie eens geven. In die tijd waren er voor zover ik weet 2 kazernes, Laan Copes en de Mauritskade.
Voor beide kazernes ligt de route naar de haven voor de hand en zal dezelfde zijn. Dat zal waarschijnlijk via de Scheveningseweg en de Prins Mauritslaan zijn gegaan. De vraag is, ging men met of zonder kar. Deze wagen is ervoor om door 2 paarden te worden getrokken(enkele disselboom)en 2 spanpunten daar onder. Van paarden geen spoor, dus ligt het voor de hand dat deze elders in de buurt op stal staan. Gezien de nummering denk ik aan een T kruising van een doorgaande straat. Gezien de lichtval zit de nummering aan de zee zijde, dus oostelijk deel van de stad. Nu nog even de straat vinden! 
Martin Snuverink
za 17-5-2008 16:03:56
Maasstraathet zou heel goed kunnenMisschien is dit de Maasstraat tussen Amstelstraat en Waalstraat. Ik kan geen bewijs vinden, omdat hier stadsvernieuwing is gepleegd. Foto 0.47077 (1913) laat dezelfde voordeuren zien. 
H de Haas.
za 17-5-2008 16:20:24
N.V.T.niet van toepassingHet meest voor de hand liggend lijkt mij de directe omgeving van de kazerne en wel omgeving Laan Copes. Dus Archipel buurt, want ik neem aan dat men niet een dergelijke wagen zonder de paarden een eind weg gaat zetten.
Dus de gedachte Borneostraat, waar het dus niet is, is zo gek nog niet.
Ik zoek nog even verder in deze omgeving. 
Martin Snuverink
za 17-5-2008 22:24:39
niet Archipel en Zeeheldenik weet het bijna zekerHans, de hele Archipelbuurt en ook de Zeeheldenbuurt had ik al uitgekamd, helaas zonder positief resultaat.
De ammunitiewagen lijkt op de kar van een schelpenvisser en is geschikt voor transport over strand en duinen. Dit zou kunnen wijzen op een plek dichterbij de kust. 
H de Haas.
za 17-5-2008 23:14:12
N.V.T.niet van toepassingInderdaad Martin daar ben ik inmiddels ook achter gekomen. Toch blijf ik bij de gedachte dat het in de buurt van een kazerne moet zijn. Bij nadere bestudering zie ik een tweede wagen achter de andere, geheel links is een stuk van de bok zichtbaar en daar onder een trekboom. Dat betekent dat er paarden in de buurt moeten zijn, dus waar waren er plaatsen welke het leger had voor de stalling van paarden.
Afdeling cavalerie? 
Martin Snuverink
zo 18-5-2008 00:04:35
nvtniet van toepassingWaar ik nog niet heb gekeken zijn de zijstraten van de Veenkade naar de Elandstraat, hoewel de even nummers daar op het NO zijn gericht. 
H de Haas.
zo 18-5-2008 00:36:37
N.V.T.niet van toepassingNaar mijn mening klopt dat niet met de lichtval. Dat het dicht bij de kust is, lijkt mij ook onwaarschijnlijk. Deze wagen is niet geschikt voor duin of strand, bij de wagens van de schelpvissers waren de wielen veel breder. 
Rien Solcer
zo 18-5-2008 10:54:02
n.v.t.niet van toepassingHans heeft het over twee kazernes in den-haag maar kamp waalsdorp was er ook en dat ligt in de duinen.
Ik denk dat deze militairen behoren bij het regiment de gele rijders,gezien de kwasten aan hun hoofddeksels en het embleem op hun koppelriem n.l. artelerie. Waarschijnlijk zijn daar wel vaker wagens gerepareerd als je kijk naar de smeer en olievlekken op de stoeprand,
misschien een wagenmakerij of stalhouderij.
Ik heb een foto gezien uit de paulus potterstraat met de zelfde deuren, raamindeling en houten winkelpui maar de nummering klopt niet. misschien verder zoeken in het oudste gedeelte van de schilderswijk. De man in het wit achter de wagen is er een van het keukenpersoneel (vis?)op een foto van de oranje kazerne zie je vele van deze aardappels schillen. De militairen op de achtergrond zij misschien de trekkers van de kar. 
Martin Snuverink
ma 19-5-2008 11:25:07
Van Ravesteinstraathet zou heel goed kunnenMaasstraat is afgevallen.
Voortbordurend op de eerdere reacties zou een mogelijkheid zijn die het natrekken waard is: Van Ravesteinstraat bij Hobbemastraat. Daar kwamen huisnummers van 2 t/m 2g voor. Er waren achterterreinen met o.m. de bekende autosloperij van Thomas Netten. Ook de lichtval, de ouderdom van de toenmalige bebouwing, de breedte van de straat, het plaveisel van stoep en rijweg en de boogvensters spreken niet tegen. Je zou alleen T-vensters verwachten. 
Martin Snuverink
ma 19-5-2008 12:02:34
nvtniet van toepassingVoor de goede orde: wie op hedendaagse kaarten gaat zoeken naar de Van Ravesteinstraat bij de Hobbemastraat, zal dit tevergeefs doen. Er voor in de plaats is de Jan Lievensstraat gekomen. 
Wim de Koning Gans
ma 19-5-2008 17:16:28
Niet de Van Ravesteinstraatik weet het zekerDe suggestie van Martin heb ik nader onderzocht. De situatie op de hoek Hobbemastraat-Van Ravesteinstraat was als volgt:
- hoekpand bestaande uit Hobbemastraat 2K en Van Ravesteinstraat 2, 2A (boven), 2B en 2C (beide 'pakhuis'). Zie foto 0.28160: de deur Hobbemastraat 2K links, Van Ravesteinstraat 2 precies op de hoek, uiterst rechts een wat kleiner raam van het pakhuis-gedeelte (dit begint op grotere hoogte en eindigt ongeveer op dezelfde hoogte als de andere ramen). Op foto 0.28174 zijn twee van dergelijke kleinere pakhuisramen te zien.
- pand Van Ravesteinstraat 2D (beneden) en 2E (boven)
- open ruimte
- pand 2F (links op foto 0.73234)
Het kan dus de Van Ravesteinstraat niet zijn omdat daar 2A geen winkel maar een bovenhuis was (dit blijkt uit de woningkaarten van het bevolkingsregister 1913-1939).

Voor de groepering van 2C en 2D op het zoekplaatje zijn er twee mogelijkheden:
- Het zijn hele huizen
- Het zijn bij elkaar horende boven- en benedenhuizen . Of de ramen links of rechts van beide deuren er bijhoren, is niet duidelijk.
Beide situaties vallen niet te rijmen met de indeling van de Van Ravesteinstraat.
Foto 0.28160 maakt ook duidelijk dat de Hobbemastraat niet in aanmerking komt. 
Martin Snuverink
ma 19-5-2008 17:51:05
nvtniet van toepassingDank je Wim. Uiteraard kon ik de huisnummers niet zien. Mijn idee was dat de huizen van het ZP op de open ruimte links van 2F hadden gestaan. Die zou volgens oude kaarten wel bebouwd zijn geweest. Als dit klopt, ben ik benieuwd wanneer die bebouwing is gesloopt en welke huisnummers die bebouwing had.
 
Martin Snuverink
ma 19-5-2008 17:57:59
Toch Scheveningen-dorp?het is maar een ideeIn de stad zie ik weinig mogelijkheden meer. Daarom zouden we toch Scheveningen-dorp niet moeten uitsluiten. De huizen zouden hele huizen (vrij breed) met boven het parterre een kap kunnen zijn of woningen met een etage. In het laatste geval is het waarschijnlijk dat de ramen links van 2c/d van 2c zijn. 
Wim de Koning Gans
di 20-5-2008 16:12:55
Falckstraatik weet het bijna zekerNa enkele straten in Scheveningen onder de loep genomen te hebben, zonder succes, schoot mij te binnen dat bij eerdere zoekacties de Falckstraat nadrukkelijk in beeld was geweest. Op Falckstraat 2A blijkt een kruidenierswinkel geweest te zijn. De panden Falckstraat 2A-2F, naast de Zuiderkerk, zijn afgebeeld op een foto van het blussen van de brand van de Zuiderkerk in 1979: fotonr. 1.23845. Deze huizen ogen moderner dan het bouwjaar, rond 1887, zou doen verwachten. Naar nu blijkt is de onderpui in of rond 1926 verbouwd, toen op de begane grond van de drie panden de Wijkverpleging der Ned. Herv. Gemeente Wijk I werd gevestigd. Zie afbeelding 1 uit het Algemeen Jaarboekje der Protestantsche Gemeenten 's-Gravenhage en Omstreken, 1926. Hoe de onderpui er voor 1926 uitzag kan ik nergens terugvinden, maar een foto van Falckstraat 1-11 (0.19065) laat een soorgelijke indeling zien met als enig verschil een extra winkelpui in het midden. Een bouwtekening van drie huizen in de Falckstraat (nr. 372 uit 1886) laat drie panden zien met links een winkel, en aan de rechterkant van ieder pand twee voordeuren. Dit kunnen dus goed de nummers 2A-2F zijn, maar dit valt lastig aan te tonen omdat op de bouwtekening geen huisnummers staan. In 1983 zijn de oude panden gesloopt. De aanwezigheid van de militairen valt te verklaren door een bericht in Het Volk van 24 september 1914 over in de Falckstraat gekazerneerde pioniers-troepen (zie afbeelding 2). De tijdelijke kazerne was mogelijk de school op nr. 11B, dus aan de overzijde van Falckstraat 2A-2F. Samen met de Zuiderkerk was dit het enige wat grotere gebouw in de straat.
Uit dit verhaal moge blijken dat het erg waarschijnlijk is dat het zoekplaatje de Falckstraat voorstelt, maar dat dit (nog) niet te bewijzen valt door het ontbreken van beelden van de nummers 2A-2F van voor de verbouwing tot Wijkverpleging. 

Afbeelding 1, Algemeen Jaarboekje der Protestantsche Gemeenten 's-Gravenhage en Omstreken, jrg. 1926


Afbeelding 2, Het Volk 24-9-1914

Martin Snuverink
di 20-5-2008 17:37:47
Falckstraatik weet het bijna zekerWim, knap gevonden. Uit de krantenfoto blijkt dat het blok 3 huizen omvatte die niet gespiegeld aaneensloten. Het schema van het parterregedeelte moet dan zijn vlnr: 2 ramen of winkelpui, 2 deuren (winkel 2A en bovenhuis 2B), 2 ramen, deur 2C en bovenhuis 2D, 2 ramen, 2 deuren (2E en 2F). Dit schema is heel bijzonder. Het was me al eerder opgevallen dat hier een "anomalie" was. Het klopt als een bus met het zoekplaatje, inclusief de vrij royale afstanden tussen de ramen en de boogvensters. Ook de "betere" stijl (t.o.v. bijv. de Van Ravesteinstraat) van de voordeuren past hier voortreffelijk bij. Als je nu nog kunt bewijzen dat de Zuiderkerk in 1914 niet 2F genummerd was, zoals op foto 0.19107, 0.19108, 0.19068, 0.19081 en 0.19083 is aangegeven, heb je het plaatje wat mij betreft cum laude opgelost.  
Wim de Koning Gans
wo 21-5-2008 14:48:28
n.v.t.niet van toepassingHet huisnummer 2F gold pas voor de Zuiderkerk na ca. 1926. Daarvoor was de kosterswoning 2G-2H en had de kerk geen eigen huisnummer, althans zo staat het aangegeven op de 1:1000 plattegrond van 1925. Ik heb nog een foto bekeken die in 1911 is gemaakt vanuit een zeppelin (0.87521). Daarop staan de huizen Falckstraat 2A-2F, maar de begane grond is niet zichtbaar. Het zal moeilijk worden de Falckstraat voor 100% te bewijzen. Ik laat de foto nog even staan maar zal wel binnenkort een nieuw zoekplaatje online zetten. 
Henny v Voorthuizen-Rense
19-1-2009 19:18
Korte Falckstraat nr 5 7 9 en 11. ik weet het bijna zekerKorte Falckstraat nr 5 7 9 en 11.Ik woonde in 1957 tot sloop met ouders op nr 3,daar ziet u rechts een benedenraam,een van de twee(2 g denk ik dan)Nr 1 is dan de eerste deur waar boven twee gezinnen woonde,nr 3(ons huis)de tweede deur van de hoek af,een benedenhuis,nr 5(2f)was de deur naar boven voor twee gezinnen,nr 7(2e)was een grote garage deur(deur en twee benedenramen)autospuiterij van Hr Holleman,nr 9(afgeslotendeur)en 11 meubelmakerij(bv van het koningklijke gezin)Hr Dat.Ik heb nog een foto,tje uit 1968 van onze voorgevel.  
Wim de Koning Gans
20-1-2009 09:20
Falckstraat 2A-2Dik weet het bijna zekerFalckstraat 5-11 was tegenover de door mij gevonden plaats. Aangezien de nummers op de foto duidelijk te lezen zijn, is dit geen optie. Korte Falckstraat was niet de officiŽle naam. Ik hou het op 2A-2D. De overeenkomst met de tegenoverliggende huizen was mij al opgevallen. Misschien waren die door dezelfde aannemer gebouwd. 
diny de swart
29-3-2009 16:11
niet hobbemastraathet is maar een ideeheb daar van 1953-1963 gewoond heb een
foto uit hga 2K was op de hoek sigarenzaak woonde zelf 2i 
willy henriks
30-10-2010 21:17
falckstraat ik weet het zekerdit is de Falckstraat waar in mijn tijd 1959-1975 een polikliniek was van dokters en consultatie bureau zat .en naast de kerk de zondagsschool.  

Reageer op Haags zoekplaatje 53
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 600 tekens):