Uw zoekopdracht

Haags Zoekplaatje 463

klik om te vergroten
Foto 6.25714 in de Haagse beeldbank is gemaakt door de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting op 3-2-1949. Het betreft een heistelling voor woningbouw, er worden 'Frankipalen' in de grond gebracht. Het register van de foto's van de dienst bevat geen informatie over de locatie, het ging blijkbaar om de Frankipalen. Moerwijk of omgeving?


detail achtergrond met verbeterd contrast

Bij de hoek Van Baerlestraat/Hoogvlietstraat, Den Haag.

naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
Stefan de Leeuw
21-2-2018 16:39
Geen ideeniet van toepassingGeen idee, maar die kerktoren boven de meest linkse verticale balk van de heimachine bij het bord, evt. samen met de richting van de schaduwen, kon weleens de doorslag geven. Dus: welke toren is dit? 
Stefan de Leeuw
21-2-2018 17:21
Moerwijkhet zou heel goed kunnenMogelijk is het de Julianakerk aan de Schalk Burgerstraat - bb 2.03847 - en dan zou het zoals verondersteld idd ergens in de Moerwijk kunnen zijn. 
Stefan de Leeuw
21-2-2018 17:34
Als gesteldhet zou heel goed kunnenOngewapende frankipalen in 1951 (want kort na de oorlog ...), dus de juiste hoek van DH lijkt hiermee wel bepaald. Zie HGA001318765. 
Hans de Haas
21-2-2018 22:29
Nog niet bekend.niet van toepassingGeheel onafhankelijk van Stefan kwam ik ook uit bij de Julianakerk aan de Kempstraat. Alleen van welke kant gezien blijft de vraag. Uitgaande van de suggestie Moerwijk, zien we dan de huizenrij van de Soestdijksekade, tussen de Uddelstraat en de Garderenstraat. De schoorsteen zou van de bakkerij in de Boerenstraat moeten zijn. Tot zover kom ik en dan loop ik vast, want ik kan nergens in het Zuiderpark een plaats bedenken waar gebouwd is.  
René Bontje
22-2-2018 11:31
Moerwijk 2het is maar een ideeMijn idee is dat de schoorsteenpijp die van Melkfabriek Leerdam aan de Marktweg is. De woningen op de achtergrond staan dan aan de Troelstrakade.  
d.kralt
22-2-2018 13:48
Richting Moerweg/Melis Stokelaanhet zou heel goed kunnenVan de linkerkant van het zptje tot aan de bouwkeet zou dan de Moerweg zijn. Voorbij de keet eerst de Vier Heemskinderenstraat en rechts daarvan de Melis Stokelaan.  
Hans de Haas
22-2-2018 13:59
Omgeving Beatrijsstraat?het zou heel goed kunnenVolgens mij komen we in de buurt. De suggestie van Dick Kralt heb ik ook overwogen en daarbij foto 0.48245 genomen als object wat helemaal rechts op het ZP zichtbaar is. Daarna ben ik verder gaan zoeken en vond een beter alternatief, de Marktweg met links Kaapseplein / Hoeffkade.Foto 0.47448 vind ik meer lijken met de aanbouw aan de linker zijde, volgens mij zijn we warm!  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
22-2-2018 16:17
n.v.t.niet van toepassingIk heb van de achtergrond een detail toegevoegd met verbeterd contrast. De verticale lijnen bij de gevelwand links (allicht zijn dit portieken) lijken dichter bij elkaar te staan dan bij de Moerweg, maar misschien is daar een verklaring voor. Ter hoogte van de kleine bouwkeet (net links van het midden) zie ik dan een fors muurvlak zonder ramen.  
Stefan de Leeuw
22-2-2018 16:31
Omgeving Pieter Langendijkstraat en Blasiusstraathet zou heel goed kunnenLijkt mij in ieder geval een prettige kijkhoek: bb 0.87048 
René Bontje
22-2-2018 17:04
Zie bovenhet is maar een ideeGoed gevonden Stefan. Over de landmarks Julianakerk en schoorsteen bestaat geen twijfel. De woningen op de achtergrond van het ZP zouden dan aan de Moerweg staan. 
Hans de Haas.
22-2-2018 17:11
N V T niet van toepassingIn dat geval ga ik toch weer voor de Soestdijksekade, de smalle portieramen zitten bij de Soestdijksekade en het Veluweplein. Zie foto 0.65017 
Hans de Haas.
22-2-2018 17:20
Als genoemd.niet van toepassingPrima, ik doe het er voor en dan te weten dat ik ben begonnen bij de Jan Luykenlaan. 
René Bontje
22-2-2018 17:22
Zicht op de NO-zijde van de Moerweg.niet van toepassingOp de door Stefan aangedragen foto BB 0.87048 is duidelijk de Moerweg te herkennen met op de achtergrond Julianakerk en schoorsteen. Op de uitsnede van het ZP heeft de achtergrond dezelfde gevelindeling. 
Martin Snuverink
22-2-2018 22:25
Roemer Visscherstraat in statu nascendi e.o.ik weet het bijna zekerDe heistelling zal hebben gestaan waar nu de Roemer Visscherstraat is. Op de detailfoto zien we uiterst rechts in de steigers de flats met schuin dak aan de rechterzijde van de Melis Stokelaan tussen Troelstrakade en Moerweg. Links daarvan zien we de voorzijde van de lange vooroorlogse flatgebouwen van 4 woonlagen met plat dak langs de Moerweg tussen Veluweplein en Melis Stokelaan. Links van de huizen in steiger uitzicht op de achterzijde van portiekwoningen in de Jan van Rodestraat. Erbovenuit de topetages van de flats langs de Troelstrakade. 
René Bontje
23-2-2018 11:41
niet van toepassingBAG viewer geeft als oudste bouwjaar voor de Roemer Visscherstraat 1951 aan. ZP iks van 1949. 
Hans de Haas.
23-2-2018 13:15
N V T.het is maar een ideeIk kan mij niet vinden in het idee dat dit de Moerweg is. Uitgaande van de kerk en de schoorsteen, Boerenstraat, dan staan beiden in dezelfde lijn als de huizenrij. Moerweg kan het du niet zijn, dat staat er praktisch haaks op en zou maar een heel klein stukje laten zien. Naar mijn mening hebben we hier toch de Soestdijksekade in beeld tussen de Vaassenstraat en het Veluweplein. Ik laat mij graag overtuigen van het tegendeel. Dit gedeelte heeft smalle ruiten in het portiek. 
Hans de Haas.
23-2-2018 13:27
De Lannoystraat hoek Pieter Langendijkstraat.ik weet het bijna zekerAls ik de lijnen op de kaart doortrek, dan kom ik op dat punt uit. 
Hans de Haas.
23-2-2018 16:22
Als genoemd.niet van toepassingLang moeten zoeken wat dat pand met schuin dak zou kunnen zijn, er van uitgaande dat de school buiten beeld staat, betekent dit dat we De La Reyweg zien met een deel van de Kessler stichting.. Dan ga ik nu boodschappen doen!!! 
Martin Snuverink
23-2-2018 16:44
Omgeving Roemer Visscherstraat (standpunt fotograaf)ik weet het bijna zeker@René Bontje: Den Haag, Straten en hun namen: de Roemer Visscherstraat kreeg in 1933 haar naam, maar alle bebouwing is van na de oorlog. De oudste foto van de Haagse Beeldbank met bebouwing ervan dateert van september 1949.
@Hans de Haas: Het flatgebouw op de Soestdijksekade tussen Vaassenstraat en Veluweplein heeft weliswaar 4 bouwlagen en een plat dak, maar slechts 5 trappenhuizen (die bovendien trapsgewijs oplopen naar de brug van het Veluweplein), terwijl ik op het zoekplaatje er 20 zie. Bovendien zijn bij het Veluweplein de gebouwen in de steigers met schuine daken niet te zien. Op google maps tel ik ook 20 vooroorlogse trappenhuizen.
De rokende schoorsteen vind ik wat hoog voor bakkerij Steenbeek. Ik denk dat deze inderdaad van melkinrichting Leerdam is. 
Hans de Haas.
24-2-2018 00:24
Nog niet helemaal duidelijk door het ontbreken van een goede kaart.niet van toepassingNog eens uitgebreid de situatie bekeken en met de Suggesties van Martin vergeleken. Die schoorsteen van Leerdam, accoord en dan komt de hoek wat ruimer uit ten opzichte van de Moerweg. Mijn idee Lanoy straat komt feitelijk op hetzelfde neer als de suggestie van Martin Roemer Visscherstraat.
Ook de 2 panden met schuine daken heb ik gevonden, deze staan op de hoek Moerweg / Van Maerlantlaan. Zijn te vinden op foto 7.00381. Verder nog foto 0.48245 wat nog een herkenningspunt geeft. Dat dit in de hoek staat tussen de Betje Wolffstraat en de loevesteinlaan is dus zeker. Wie volgt? 
Hans de Haas.
24-2-2018 00:29
N V T.het is maar een ideeDie foto van de Beatrijsstraat is een vergissing, foutje bedankt! 
Hans de Haas.
24-2-2018 00:49
N V T.niet van toepassingIk heb wat zitten hannesen met de fotonummers die ik had opgeschreven, bovendien nog een fout gemaakt, van Maerlantlaan moet zijn Melis Stokelaan en als foto had ik 5.03543 bedoeld. Sorry! 
Martin Snuverink
24-2-2018 06:58
Foto genomen in het gebied ingesloten door Moerweg, Erasmusweg, Aagje Dekenlaan en Melis Stokelaanik weet het zekerDe foto naar het noorden is genomen in het gebied ingesloten door Moerweg, Jan Luykenlaan, Aagje Dekenlaan en M. Stokelaan. Het bouwjaar van de woningen hier is 1950. Voorbij de A. Dekenlaan zijn de woningen van 1951.
Het blok met schuin dak in de steigers staat bij nader inzien aan de zuidkant van de M. Stokelaan (nrs 274-310) en is van 1949, nog in kruisverband gemetseld. Het blok aan de overzijde, in staand verband, is van 1950 en was er nog niet. Ook het blok Moerweg 380-394, van 1952 (in Engels verband), was er nog niet. Op de uitsnede zien we links van de steigers dan de achterzijde van de vooroorlogse portiekwoningen in de Vier Heemskinderenstraat, even zijde.
In het midden van de uitsnede zien we tussen de heistelling door, boven de bouwkeet, de muur van het lange woningblok van de Moerweg met de hoek van de Vier Heemskinderenstraat. De blinde strook muuroppervlak is van de zijgevel in deze straat. Zie https://www.google.nl/maps/@52.0540741,4.2964968,127a,35y,45t/data=!3m1!1 
d.kralt
24-2-2018 11:34
nvtniet van toepassingIk ben het helemaal met je eens Martin, zie mijn reactie :
22-2-2018 13:48  
Stefan de Leeuw
25-2-2018 16:51
De taartpunt in de ZO-hoek van plan Moerweg III ik weet het bijna zekerDat het plan Moerweg III betreft ben ik met de heren Kralt en Snuverink eens. Maar ook ik kom even terug op mijn reactie, nl. dd 22-2-2018 16:31.
Ik heb op Google Earth twee placemarks geplaatst, een is de kerktoren en twee een plek links op het lange Moerwegblok, waar hij bovenuit torent. Daarna heb ik op een stuk van de 1:1000 overzichtskaart op papier hetzelfde gedaan. In beide gevallen resulteert dat in een lijn die over de NO hoek van het plan loopt richting Johan Blasiusstraat. De NO hoek werd pas later in 1949 de hoogte in gebouwd, zoals bb 7.00381 aantoont. Ergo heeft de fotograaf m.i. ergens dichtbij genoemde lijn gestaan. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
26-2-2018 09:47
Omgeving Hoogvlietstraathet zou heel goed kunnenGezien de hoek waarin we naar het blok Melis Stokelaan 274-310 kijken en gelet op luchtfoto 7.00381 neig ik naar de Hoogvlietstraat. Dichter bij de Erasmusweg zou denk ik minder van dat blok en meer van de Moerweg te zien moeten zijn. 
Stefan de Leeuw
26-2-2018 14:44
Omgeving Hoogvlietstraathet zou heel goed kunnenIk kan mij wel vinden in de Hoogvlietstraat, maar dan is er een kleine correctie nodig wat betreft "het lange Moerwegblok", die achteraf bezien ook logisch lijkt. Als je trappenhuizen telt dan kan het niet zo zijn dat vanaf de linkse tot de rechtse bouwkeet een aaneengesloten blok Moerweg in beeld is. Dan rijst de kerktoren op achter het korte blok Moerweg/Troelstrakade en ligt de Hadewychstraat verborgen achter het rechtse opstaande balkje naast de radiator van de heimachine. 
d.kralt
26-2-2018 18:31
nvtniet van toepassingStefan, misschien begrijp ik je verkeerd, maar het lange flatgebouw houdt vlak voor de rechtse bouwkeet op. Het grote muurvlak links van de rechtse bouwkeet is de zijkant van de flat aan de Vier Heemskinderenstraat. Het blokje flats rechts van de lange flat is er nog niet of staat achter de keet. 
Stefan de Leeuw
26-2-2018 21:30
N.v.t.niet van toepassingDik, ik kan het helemaal mis hebben, maar mijn visie is alsvolgt. Martin Snuverink geeft op 23-2-2018 16:44 aan dat er op het zpl 20 trappenhuizen in het lange blok aanwezig zijn. Maar ik tel in dat blok op Google Earth 13 trappenhuizen. En in het korte blok op https://goo.gl/vgYcx6 tel ik nog eens 7 trappenhuizen, waarmee ik op 20 totaal uitkom. Dat houdt dan in dat de Hadewychstraat net wegvalt achter dat opstaande balkje en de toren links van die straat opdoemt boven het korte blok. 
Hans de Haas.
27-2-2018 01:06
Jan Luykenlaan / Tesselschadelaan.ik weet het zekerDe verklaring van Stefan klopt helemaal. Als ik dat neem als uitgangspunt en ik trek de lijn door over het midden van het blok Moerweg, dan valt alles op zijn plaats, vierheemskinderenstraat, de schoorsteen valt dan ook in het midden van het blok, de kerktoren op het korte deel. Ik weet niet of het deel van de Roemer Visscherstraat al gebouwd was, dan moeten we een straat opschuiven. Die donkere lijn op de foto is dan de Melis Stokelaan. 
Hans de Haas.
27-2-2018 17:29
Aagje Dekenlaan / Anslostraat.ik weet het zekerNu weet ik het echt zeker. Op foto 2.05659 zien we de bouwkeet in dezelfde richting tegen dezelfde achtergrond. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
28-2-2018 08:21
n.v.t.niet van toepassingHans, je conclusies buitelen over elkaar heen. Als foto 2.05659 de plek van het zoekplaatje is 8 maanden later, zijn ze niet veel opgeschoten.  
Martin Snuverink
28-2-2018 17:28
n.v.t.niet van toepassingIk had begrepen dat de achtergrond van de foto al opgelost was. Dat de 20 trappenhuizen aan de Moerweg aaneensluitend zijn heb ik nooit beweerd, maar wel dat er 20 op het zp heb gezien. De onderbreking bij de Hadewychstraat is op het zp niet te zien. Vanaf Vier Heemskinderenstraat naar links tot Hadewychstraat 13 trappenhuizen en van Hadewychstraat naar begin Moerweg nog eens 13. Stefan heeft dit goed begrepen. Voor mij was dit al op 23-02 duidelijk, maar ik heb dit niet vermeld omdat het verder niet relevant meer is voor de oplossing.
Blijft over dat Wim kennelijk nog niet tevreden is met de nauwkeurigheid van de locatie van de fotograaf of de heistelling.
 
Martin Snuverink
28-2-2018 17:31
Bij de hoek Van Baerlestraat/Hoogvlietstraatik weet het bijna zekerBij het trekken van lijnen en met hulp van BAG view constateer ik dat een complex gemeentewoningen werd ‘gerealiseerd’ tussen Van Baerlestraat, Hoogvlietstraat, Minstreelstraat en Roemer Visscherstraat, volgens kadaster opgeleverd in 1950, en volgens Douwes in bewoonde toestand in maart 1950 (foto 0. 48700).
De bouwketen zijn georiënteerd evenwijdig aan de Melis Stokelaan. Half achter de linker bouwkeet zie ik de achterkant van een bord met een soort ‘projectcolofon’. Dit bord staat schuin t.o.v. de bouwkeet en is natuurlijk gericht op passanten. Hierin past alleen de hoek Roemer Visscherstraat/Van Baerlestraat. De fotograaf stond dan in wat nu de binnentuin tussen Van Baerlestraat en Rotgansstraat is, dicht bij de Hoogvlietstraat. De afstand van fotograaf tot bord is dan circa 55 m.
Hoe nauwkeurig wil je het hebben?
 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
1-3-2018 09:18
Bij de hoek Van Baerlestraat/Hoogvlietstraatik weet het zekerBedankt Martin dat je de puntjes op de i wilde zetten. In principe gaat het altijd om de voorgrond. Fijn dat er consensus is over de (hoek) Hoogvlietstraat. 

Reageer op Haags zoekplaatje 463
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 1000 tekens):
Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
U kunt nog tekens typen
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief

Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.       naar boven