Uw zoekopdracht

Haags Zoekplaatje 341

klik om te vergroten
Foto 6.19965 is een fotokaart die verstuurd is van Loosduinen naar Zutphen. De voorzijde bevat alleen de foto. De adreszijde bevat poststempels Loosduinen 8-9-1909 en Zutphen 8-9-1909 en de namen mej. D. Leijser en A. Duijvestijn. Het huis ligt aan het water.

Gevers Deynootstraat 166, Loosduinen.


naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
Hans de Haas
22-1-2016 14:47
Nog niet bekendniet van toepassingJammer dat er zo weinig lichtval is om de richting te kunnen bepalen, maar ik zie wel op de foto een bomenrij of bos aan de rechter zijde. Dat beperkt naar mijn mening het aantal mogelijkheden. Bomen kunnen zijn van Meer en Bos, Ockenburgh, of de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Is dit het laatste, dan kan het Houtweg zijn bij de Leyweg, of Oude Haagweg (Loosduinsekade) in de omgeving van de tegenwoordige Volendamlaan. 
H. de Haas.
22-1-2016 23:10
N V T.niet van toepassingNa grondige bestudering laat de foto toch meer zien dan ik in eerste instantie dacht en daarmee komen mijn eerdere suggesties te vervallen. We kijken op deze foto naar het oosten, dus ga ik twijfelen of dit wel Loosduinen is, want als we dan een bos willen zien dan staan we zo ongeveer in Poeldijk, dus naar mijn mening geen loosduinen, wel Westland. 
Hans de Haas
23-1-2016 15:12
Strijpkade?het is maar een ideeWat richting betreft zou het kunnen en zien we Overvoorde op de achtergrond. 
Martin Snuverink
24-1-2016 17:25
Wel in Loosduinen. het zou heel goed kunnenLeilinden worden gebruikt als zonnescherm. Het huis ligt dus aan de zonnige zijde van de vaart of vaarsloot.
Tussen huis en water loopt slechts een pad, waar een bespannen wagen of automobiel niet of nauwelijks overheen kan. De sloot is waarschijnlijk doodlopend, anders leg je een schuit zo niet neer.
Het huis zal in 1909 hoogstens 10 jaar oud zijn geweest.
Een bos zie ik niet zo, maar in Loosduinen waren diverse geboomten, o.m. Rozenburg, Ockenburg, begraafplaats Eik en Duinen. Het gebied was doorsneden met een wirwar van vaarsloten, waaraan tuinderswoningen stonden, alleen maar over een pad en over water bereikbaar.
Duijvestijn is wel een Loosduinse naam. Leijser is Gelders. Merkwaardig dat op de kaart geen afzender staat. 
Martin Snuverink
24-1-2016 23:37
Noordweg (L)het is maar een ideeEr waren verschillende tuinders met de naam Duijvestijn (precies zo gespeld) die woonden op de Noordweg (L) , even nummers t/m 10.
Deze Noordweg moet niet verward worden met die van Wateringen, thans Den Haag. Over de Noordweg (L) kan ik niets vinden. Geen idee waar die lag. Ook 'De straat waarin wij wonen' maakt er geen melding van.
Deze Noordweg werd in 1924 verbeterd. In 1950 bestond deze nog.  
H. de Haas.
25-1-2016 01:18
N V T.niet van toepassingMartin heeft mij weer even wakker geschud!
Ik heb gewoond in de Vlierboomstraat en keek vanuit de achterzijde van de woning op de bomenrij van Eik en Duinen, de richting was oost evenals die van het ZP. Dit had ik verworpen, maar nu realiseer ik mij dat het hele gebied, vruchtenbuurt, nog niet was gebouwd en er toen nog een vrij zicht was in die richting. Martin had het over de Noordweg in Loosduien en ik meen mij te herinneren dat er een Noordweg lag waar thans de Groen van Prinstererlaan loopt. Dus nu behoort zicht op Eik en Duinen weer geheel tot de mogelijkheden. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
25-1-2016 13:35
n.v.t.niet van toepassingDe Noordweg (L.) heb ik gevonden op kaart z.gr. 0556a. In het onderste lichtgele vlak. Dat is ter plekke van de huidige Poeldijkseweg en Erasmusweg. 
Hans de Haas
25-1-2016 13:37
N V T.niet van toepassingOp foto 6.13916 lijkt op de achtergrond geheel links een boortoren te staan, kan iemand dat bevestigen of torpederen?
Er is ooit naar olie geboord in het Westduin gebied, in elk geval zo rond 1980 en mogelijk ook al eerder. 
E. Petter
25-1-2016 17:39
n.v.t.niet van toepassingOp het adres Sprongstraat 15, Zutphen zit in 1910 een piano- en orgelhandel Leijser. En mej. D. Leijser zal daar dus inderdaad vandaan komen. Mogelijk was ze dus in dienst (geweest) bij A. Duijvestijn in Loosduinen en dan staat het gezin A. Duijvestijn dus op de foto voor hun woning in Loosduinen.
Dan zou het zinvol zijn om het bevolkingsregister Loosduinen uit die periode te raadplegen en te kijken naar de gezinssamenstelling en een eventuele dienstbode D. Leijser. Volgens mij is dat register niet on-line te raadplegen. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
26-1-2016 16:03
n.v.t.niet van toepassingBen in het bevolkingsregister Loosduinen 1895-1913 gedoken. Er zijn maar liefst drie indexen op namen van dienstpersoneel. Daarin geen Leijser aangetroffen. Wat A. Duijvestijn betreft heb ik o.a. gevonden:
- Arnoldus Wilhelmus Duijvestijn, geb. 28-3-1866, landbouwer.Van 1892-1901 zijn acht kinderen geboren van hem en Pieternella Bennekom. Adres Noordweg 10.
- Arie Duijvestijn, geb. 17-9-1887, tuinder. Getrouwd met Annebet Nicoline Jacoba Ammerlaan, kinderen geboren in 1913 en 1915. Adres Zeestraat 43A.
- Arnoldus Adrianus Duijvestijn, geb. 28-4-1877, tuinder. Heeft met zijn vrouw Johanna Christina Koehler kinderen: dochter 23-4-1906 en zoon 1-3-1908. Daarna vanaf 1910 nog vier kinderen. Adres: B 724b veranderd in Gevers Deynootstraat 16b/166/165 (slecht leesbaar). 
E. Petter
26-1-2016 18:16
Buitentuinenhet zou heel goed kunnenGezien de gezinssamenstelling zou de laatste, A. A. Duijvestijn, passen. Dochter van 3 en zoon van 1 in 1909. Naar ik begrijp heet de straat nu Buitentuinen. 
H de Haas.
27-1-2016 01:06
Als boven.niet van toepassingDat vind ik een hele goede van Erwin. Dit huis zou dan gestaan moeten hebben in de driehoek Buitentuinen, Gerrit van der Veenlaan, Johan Radeckerkade en de Jan Bonnierkade. Wat richting betreft is dat goed mogelijk, ook het water met dat stukje doodlopende sloot klopt wat richting betreft. Helaas geen oude foto's van dat punt kunnen vinden. 
Ton van Rijn
27-1-2016 11:54
Als boven?het is maar een ideez.gr. 2103
Op deze kaart zie je de Gevers Deynootstraat een leuk bochtje maken en een watertje daar eindigen, bij een opstal... 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
27-1-2016 12:16
n.v.t.niet van toepassingDe familie waar de kaart naartoe is gestuurd:
bevolkingsregister archief Zutphen. Er is dus een Dorothea Leijser (geboren 1872, niet 1902 zoals vermeld) en een Dorothee Leijser geb. 17-5-1902. Van een dienstverband kan geen sprake zijn. De naam Duijvestijn lijkt volledig onbekend in het Zutphen van die tijd. 
Martin Snuverink
27-1-2016 13:15
Zie vervolgniet van toepassingIk borduur voort op de bevindingenvan Wim en Erwin.
Hans de Haas moet zich vergist hebben.
De Gevers Deynootstraat (L.), sinds 1967 Buitentuinen, is oorspronkelijk de oprijlaan van de buitenplaats Rusthoek van D.R. Gevers Deynoot.. Later werd Rusthoek omgezet in tuinbouwgebied. Dit moet het zoekgebied van het zoekplaatje zijn.
Langs de GD-straat liep geen sloot, wel ca. 20m westelijk ervan. De huizen Buitentuinen oneven staan tussen die sloot en de straat. Het zoekhuis moet ten N van de Binnentuinen hebben gestaan. Van de Tuinenbuurt bestonden in 1909 nog slechts de huizen aan de Buitentuinen.
Wordt vervolgd.
 
Martin Snuverink
27-1-2016 13:36
Langs het tegenwoordige Scarlattipad dichtbij de fietsbrug tussen Rossinilaan en Puccinistraat (lastig te beschrijven in bloemkoolwijken)het zou heel goed kunnenAls er geen andere foto opduikt, zullen we moeten kijken op gedetailleerde oude kaarten van dit gebied. Op het kaartfragment waarnaar Wim op 25-01-2016 heeft verwezen zou dit een van de twee huizen aan de oostzijde van het pad dat langs de vaarsloot in het verlengde van de GD-straat liep. Dit is daar waar op het kaartfragment van Wim de sloot kronkels maakt. Nu is dit aan het Scarlattipad, op 150m of 200m ten Z van de Mozartlaan. Op de door Ton gelinkte kaart van 1931 zijn deze kronkels en huizen ook goed zichtbaar. Er is geen weg naar deze huizen aangegeven, maar zij moeten toch te voet of per fiets bereikbaar zijn geweest, dus moet er een pad langs de vaarsloot hebben gelopen.
Dan zou je ook nog de hoge bomen van buitenplaats Rosenburg zien zoals door Hans de Haas bedoeld en staan de leilinden ook aan de zonnige kant van de sloot.
De door Ton genoemde locatie is de boerderij op het erf van Rusthoek geweest.
 


Adres van Arnoldus Adrianus Duijvestijn, geb. 28-4-1877, zoals vermeld in het Bevolkingsregister van Loosduinen  
Wim de Koning Gans (HGA)
27-1-2016 16:52
n.v.t.niet van toepassingHierboven heb ik het adres van Arnoldus Adrianus Duijvestijn geplaatst. Gevers Deynootstraat 166 bestond en er woonde in 1936 een "Duivensteyn": Delpher
Martin Snuverink
27-1-2016 23:34
Zoals eerder aangegevenhet zou heel goed kunnenNummer 166? Dan is het in ieder geval aan de oostelijke kant van de Gevers Deynootstraat, Dit versterkt mijn vermoeden. 
E. Petter
28-1-2016 08:59
n.v.t.niet van toepassingHet adresboek Den Haag 1939 geeft A. A. Duijvestijn, Warmoezier, Gev. Deijnootlaan 166.
Zijn er 1:1000 kaarten uit deze periode waarop de huisnummers te zien zijn ? Lag dit pand inderdaad aan het water ? 
Ton van Rijn
28-1-2016 09:27
n.v.t.niet van toepassingIk neem aan dat de aanduiding B724b de oude adressering is. Wijk B (en niet A of C). 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-1-2016 10:18
n.v.t.niet van toepassingEr is inderdaad een 1:1000 kaart van de bedoelde plek, blad L1 van 1939. Dit is meteen ook de vroegste. Ik voeg twee afbeeldingen daarvan bij. Als het hier is lag de schuit mogelijk dwarsover om de fotograaf te kunnen laten oversteken. Ik ga proberen een luchtfoto van dit gebied te vinden. 


Gevers Deynootstraat 166 op blad L1 van 1939 


Gevers Deynootstraat 166 en omgeving op blad L1 van 1939 
Martin Snuverink
28-1-2016 10:38
Zoals beschrevenik weet het bijna zekerBekijk luchtfoto 0.87811 (1938) en zoom in. Gebruik hierbij ook de kaart die Wim op 25-01 heeft gelinkt. Zoek de Gevers Deynootstraat (Buitentuinen) en volg deze vanaf de Haagweg naar het N. Ga de brug over bij de Heemskerckstraat (Binnentuinen) en vervolg de weg . Links tussen weg en sloot staat fabrieksbebouwing. Dan maakt de straat een haakse hoek naar links (ri. W) en gaat een brug over. Aan de rechterkant staat o.m. een rij van 9 arbeiderswoningen. Deze hebben de huisnrs. 170-192 en zijn ca 1975 gesloopt. Zie foto’s 6.18263 en 0.13896.
Oostelijk van deze brug loopt een pad langs de sloot (ri. N). Volg dit pad, dat eveneens geadresseerd is Gevers Deynootstraat. Het eerste huis moet van Duijvestijn zijn (nr 166). Het tweede en laatste huis zal nr. 168 hebben gehad. De arbeiderswoningen stonden dus in de telrichting voorbij Duijvestijn.
Eerst was het mij onduidelijk hoe het precies met de huisnummering zat, maar dit is opgelost.
Andere luchtfoto’s in de beeldbank voegen niets toe. 
Martin Snuverink
28-1-2016 10:42
Zoals beschrevenik weet het zekerBij mijn vorige reactie had ik de kaart nog niet gezien.
Nu weet ik het zeker. 
E. Petter
28-1-2016 10:55
Gev. Deynootstraat 166ik weet het zekerHeel mooi, op de kaart is zelfs het aanlegsteigertje te zien. De bomen op de achtergrond staan dan langs de "Nieuwe slag", zie foto 0.50659. 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-1-2016 11:49
Gevers Deynootstraat 166het zou heel goed kunnenUiteraard wil ik het feestje niet verstoren, maar op foto 0.87811 zie ik een huis met twee puntdaken. Of zie ik het verkeerd? Er kan natuurlijk verbouwd zijn.  
Ton van Rijn
28-1-2016 13:05
als bovenhet is maar een idee#Wim: Op het zp zie je wel links de rand van wat dat tweede pand zou kunnen zijn... 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-1-2016 13:26
n.v.t.niet van toepassingVolgens mij zien we links een schoorsteen. De situatie met twee puntdaken zou verklaard kunnen worden door een verbouwing waarbij het linker deel, op het zp met plat dak, vergroot is en een puntdak heeft gekregen. 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-1-2016 13:45
Gevers Deynootstraat 166ik weet het zekerOp een luchtfoto uit 1954 zie ik voor Gevers Deynootstraat 166 maar één puntdak: foto 5.24108. Ik neem aan dat op foto 0.87811 dus toch één puntdak te zien is met ernaast het platte dak gedeeltelijk in de zon en dan de schaduw van dat lage deel met plat dak.  
Ton van Rijn
28-1-2016 14:12
n.v.t.niet van toepassingOp 0.87811 lijken de twee daken tenminste even breed, terwijl dit op het zoekplaatje niet zo is, maar dat kan misschien aan de waarnemingshoek liggen. 
Ton van Rijn
28-1-2016 14:15
n.v.t.niet van toepassingExcuus, ik trapte in het licht-donker effect waardoor wat hoog is eruit ziet als laag en andersom. Als ik het beeld van de daken op 0.87811 'uittrek'en het zie zoals het moet, klopt het wel. 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-1-2016 14:22
Gevers Deynootstraat 166ik weet het zekerEen luchtfoto van de R.A.F., 5.20199, bevestigt het beeld van één puntdak. 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-1-2016 15:14
al bekendniet van toepassingAlles nog eens overziend denk ik dat A. Duijvestijn de afzender is en dit per abuis op de adreszijde heeft gezet. "in d." kan dan betekenen "in dank". 
Ton van Rijn
28-1-2016 15:22
n.v.t.niet van toepassingIk vind het fascinerend om -wanneer ik tijd heb- zo'n speurtocht te volgen als deze waarop een aantal kenners zoals jullie, elkaar verbeterend en aanvullend tot een oplossing weet te komen die je van tevoren steeds voor ondenkbaar houdt. Laudo! 
Martin Snuverink
29-1-2016 11:57
Zoals gevondenniet van toepassingVoor nabestaanden en genealogen heb ik wat nagezocht. Alleen 2 rouwadvertenties gevonden met gegevens over de kinderen.
De fam. Duijvestijn was een godvruchtig katholiek gezin. Een zoon is witte pater geworden en een dochter non. Er waren niet 6, maar 10 gezonde kinderen.

Arnoldus Adrianus Duijvestijn, * Lsdn 28-4-1877, tuinder, Ovl Lsdn 2-2-1937
X Lsdn 18-5-1904
Johanna Christina Koehler, * Lsdn 5-9-1878, Ovl Poeldijk 13-3-1958

Dochters in volgorde van geboorte
(1) C.J. Duijvestijn *23-4-1906 x J.P. Hendriks (geëmigreerd naar Beamsville, Canada)
(7) Toos (non: Zr Arnoldien, Maastricht, Kristansand N)
(8) A.M.H. Duijvestijn (Marie?) x C.J.A. Valentin

Zoons
(2) Jacobus Leonardus M. Duijvestijn *1-3-1908 x H.P.M.A. Hendriks
(3) Gerardus W.M. Duijvestijn (missionaris/witte pater in Belgisch Congo)
(4) A. C. Duijvestijn x A.A. de Kleijn
(5) M.W.A. Duijvestijn
(6) Christiaan J. Duijvestijn x Th.M.A. v.d. Valk
(9) J.M. Duijvestijn x G. Vendel
(10) P.Th.M. Duijvestijn x J.M.A. Ooste 
Lidy Duyvestijn
19-10-2016 15:11
Ter Heijdeik weet het zekerDit is het huis van mijn opa en oma. Mijn vader is hier geboren.
Op de foto te zien mijn oma en opa met mijn tante Klazien en Ome Jan.
Bij het huis hoorde een tuidersbedrijf.
In 1979? is het gesloopt en hier is een heel nieuwe woonwijk gebouwd. Nu vlak bij de Rossinilaan . Het pad heet nu Scarlattipad. 

Reageer op Haags zoekplaatje 341
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 1000 tekens):

U kunt nog tekens typen
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief

Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.       naar boven