Uw zoekopdracht

Haags zoekplaatje 24


klik om te vergroten
Deze foto is ingezonden door Jan de Winter. De (pers)fotograaf was A.J. Steenks uit de Laurierstraat 84 in Den Haag. Het is hoogstwaarschijnlijk een opname gemaakt in de voormalige gemeente Loosduinen, rond 1925 (de straatnaam Laurierstraat dateert van 1923). Achter de man/vrouw in berenpak zien we een boerderij en een bruggetje over het water dat langs de weg loopt.

Wie weet waar dit is?

naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
Martin Snuverink
8-1-2006 15:50
Wateringen Oosteindehet zou heel goed kunnenIk geloof niet dat dit Loosduinen is, maar wel Wateringen: Oosteinde, gezien richting Rijswijk. De foto zou dan moeten zijn genomen ter hoogte van de Kwaklaan. De Wateringse Vaart is rond 1960 gedempt. De telegraafpalen stonden op het Oosteinde ook tussen de weg en de vaart. Het lijkt me wijs het Westlands Museum en de Hist. Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul te raadplegen. 
J. van Os
9-1-2006 16:29
Leijweg?het is maar een ideeMisschien de Leijweg tussen Vreeswijkstraat en Haagweg 
Martin Snuverink
9-1-2006 21:19
Niet de Leywegik weet het zekerDe Leyweg had ik als eerste bekeken, maar alleen al op grond van de zonstand is dit onmogelijk. Er liep wel een vaart langs, maar de telegraafpalen stonden niet tussen weg en vaart. 
Martin Snuverink
9-1-2006 21:27
Oosteinde Wateringenik weet het bijna zekerEen foto die de situatie nog het beste weergeeft is te vinden op
http://home.hetnet.nl/~ansichtkaart-westland/web-wateringen/main.htm.
Zoeken naar de 2e foto van Oosteinde. 
Haags Gemeentearchief
10-1-2006 09:56
-niet van toepassingHet Haags Gemeentearchief heeft een enkele prentbriefkaart van het Oosteinde in Wateringen, waarop ik wel de in twee kleuren geschilderde bruggetjes zie. Dus het zou zeker kunnen. Ik heb zojuist het Westlands Museum om advies gevraagd. 
Jan de Winter
10-1-2006 13:47
Oosteinde het zou heel goed kunnenOp het eerste bericht van de heer Snuverink ben ik gaan zoeken in de kaartenverzameling van het Westlands museum. Bij Oosteinde vond ik de bewuste foto waarnaar de heer Snuverink verwijst in een later bericht. Het bruggetje lijkt zeker op dat van het zoekplaatje, maar ik miste de telegraafpalen. Hopelijk dat het Westlands museum ons meer kan vertellen.  
Martin Snuverink
10-1-2006 22:42
Wateringen Oosteindeniet van toepassingHet bruggetje van het zoekplaatje is zeker niet hetzelfde als op de prentbriefkaart. Ik denk dat het bruggetje op het ZP verder van het dorp ligt. Er waren vele bruggetjes. Ik heb alleen beelden willen vergelijken. Definitief uitsluitsel kan ik helaas niet geven. 
l delneij
11-1-2006 11:26
volgens mij is het bruggetje op de foto op de kapelaan meereboerweg, zoals die nu heet waar vroeger de oude veiling washet is maar een idee 
l.delneij
11-1-2006 11:27
in loosduinenhet is maar een idee 
Martin Snuverink
11-1-2006 19:40
Niet de Houtweg (L)ik weet het zekerVanwege de zonstand kijken we in oostelijke richting. In geval van de Houtweg (L) dus richting Den Haag. Dan kan dit niet de Houtweg zijn, omdat de de vaart bij de veiling aan de noordelijke zijde van de Houtweg (nu Kapelaan Meerboerweg) lag. 
Martin Snuverink
15-1-2006 21:39
Oosteinde, Wateringenik weet het bijna zekerVolgens de heer A.A. Looijestijn, Oosteinde 47, thans Den Haag, is dit inderdaad het Wateringse Oosteinde en is het huis links de T-vormige boerderij van Bakker die na de annexatie is afgebroken. Deze stond bij de hoek Oosteinde en de nieuwe Laan van Wateringseveld. 
Henk Chervet
28-1-2006 21:53
Geen idee. ik weet het bijna zekerVolgens mij gaat het hier niet om een verkleed mens maar om een echte beer. Misschien is daar in de kranten meer over te vinden. 
bert van gelder
10-2-2006 15:49
Wateringen, omgeving Loozerlaanhet zou heel goed kunnenHet zigeunerkamp van Den Haag werd in 1928 verplaatst van de Binckhorstlaan naar de Loozerlaan in Wateringen. 'Het Vaderland 'van donderdag 10 januari 1929 schreef er een groot artikel over en drukte in de aflevering van 16 januari d.o.v. foto's af.
De beer zou wel degelijk echt kunnen zijn, in bezit van de 'manissen 'die tussen Kerstmis-1928 en januari-1929, in het kamp verbleven. 
Martin Snuverink
10-2-2006 17:30
Wateringen, Oosteindeik weet het bijna zekerLangs de Lozerlaan heeft nooit een vaart gelopen. Bovendien is de Lozerlaan, evenals de Leyweg, gezien de zonstand geen mogelijkheid. Ik blijf bij het Oosteinde van Wateringen totdat iemand mijn ongelijk aantoont. In het Westland zijn geen andere mogelijkheden. 
Martin Snuverink
10-4-2006 22:20
Wateringen, Oosteindeniet van toepassingIn "Den Haag in kaart gebracht" (Kees Stal, 1998) staat op pag. 118/119 een verkleinde wandelkaart uit 1932, waarop ook Wateringen. Het Oosteinde tussen R.K. kerk en Strijp (Hooge Heul) wordt daarop Zuidweg genoemd. Mijn zoekplek is tussen deze kerk en het punt waar de Bovendijk op het Oosteinde uitkomt. Misschien levert vergelijking van foto en origineel formaat kaart iets op. 
Wim de Koning Gans
wo 5-9-2007 09:31:03
Wateringen Oosteinde?het zou heel goed kunnenNu pas zie ik dat de laatste reactie van Martin Snuverink om een reactie vraagt. Excuus. Deze wandelkaart is inmiddels online te bekijken via het zoekwoord 'wandelkaart'. De bebouwing aan het Oosteinde (de Zuidweg) in Wateringen is naar mijn idee niet gedetailleerd genoeg weergegeven om er iets uit op te kunnen maken. 
Tom Stappers
ma 28-4-2008 20:31:54
geen ideeik weet het zekerHenk Chervet (eerdere reactie) heeft gelijk, het gaat hier om een zigeuner met een z.g. dansende beer (wel degelijk een echte). Deze berengeleiders waren Roma van meestal Servische herkomst die tot 1930 -toen strengere Duitse dierenbeschermingswetten het vervoer en optreden met beren verboden- regelmatig ook in onze streken rondreisden. Ze stonden niet op woonwagenkampen, maar ergens langs de weg, omdat ze voortdurend "on the move" waren. Als ze met de beer geld gingen verdienen in dorpen en bij boerderijen lieten ze de wagen (met gezin) en de platte kar met kooi (van de beer, die ze meestal in de Karpaten van jagers hadden gekocht) achter en liepen dan rond in de buurt. Een verband met de lokatie van een kamp is er dus niet. 
Ben Hendriks
di 3-3-2009 22:37:19
de vaart tussen Wateringen en Sammersbrug (gebied westelijk van Overvoordeik weet het bijna zekerIn mijn jeugd moest ik geregeld in de toenmalige veiling "Sammersbrug" zijn en fietste daarbij langs genoemde vaart 
Martin Snuverink
ma 16-3-2009 17:54:12
Niet de Strijpik weet het zekerDe vaart die Ben Hendriks bedoelt is de Strijp(wetering). Die loopt van de Erasmusweg naar het Wateringse Oosteinde en dus ongeveer haaks op het Oosteinde en de Sammersweg/Noordweg. Vanwege de zonstand is dit niet mogelijk. Langs de Noordweg liep geen vaart. 
Thea van de Coevering-van Heesewijck
vr 26-3-2010 22:59:58
ter hoogte van de Kornoeljestraat bij de nog niet gedempte Loosduinsche Vaart.het is maar een ideeOp de achtergrond zie je vaag een kerk, dit zou de r.k. kerk in Loosduinen kunnen zijn. De groep met de beer zou dan kunnen staan op de "overkant" van de Loosduinse vaart, waar vroeger "Het Klooster" stond. Het hoge bruggetje kan het bruggetje over de vaart zijn ter hoogte van de Kornoeljestraat. 
ben van der geest
di 28-9-2010 20:59:13
noordhoornseweg gezien vanuit den hoorn, rechts het bruggetje naar de sionhet zou heel goed kunnen 
Martin Snuverink
12-11-2012 08:32
nvthet is maar een ideeHet is jammer dat nu veel mensen alternatieve locaties gaan zoeken waarvan al gauw duidelijk is dat die niet passen. Het zou beter zijn de locatie Oosteinde Wateringen te bewijzen (of te weerleggen). 
Niko Sepers
22-11-2013 08:11
Poeldijkhet is maar een ideevolgens mijn zus zou dit het oosteinde in Wateringen moeten zijn en dan ter hoogte van de Laan van Scheltema 
H. de Haas.
18-5-2015 01:07
Oosteinde Wateringenhet zou heel goed kunnenBij het zoeken naar een locatie van een ander ZP kwam ik een fotosite tegen met afbeeldingen van het Oosteinde waar de vaart op te zien is en een zeer goed gelijkend brugje. Ik meen ook op het ZP de 2 panden te zien weke ook op deze foto staan.

http://www.oud-wateringen.nl/Foto_Website.htm

Dan gaat het om foto 0150. 
Martin Snuverink
30-11-2018 12:13
Wateringen, Oosteindeik weet het bijna zekerIk heb nog eens deze prent bekeken en blijf bij het Oosteinde van Wateringen. Het huis links is bij nader inzien geen T- of krukboerderij, maar het zijn aparte huizen. Ik denk dat het eerste huis met nok evenwijdig aan de weg gestaan heeft t.p.v. het huidige Oosteinde 38/42, hoek Uilenlaan. Het huis erachter met nok haaks op de weg heeft dan gestaan achter Oosteinde 44 en 48, waar nu twee bruine esdoorns staan van na 1990. Ik heb nu gebruik gemaakt van RAF luchtfoto 5.20138 van HGA en van BAG viewer en Topotijdreis. Helaas heb ik geen fotografisch bewijsmateriaal gevonden. 
Reageer op Haags zoekplaatje 24
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 600 tekens):

U kunt nog tekens typen