Uw zoekopdracht

Haags Zoekplaatje 260

klik om te vergroten
Nogmaals een zoekplaatje van de Haagse amateurfotograaf Jan Groot (1859-1936). Een familielid van hem was bouwvakker en Jan fotografeerde diverse bouwplaatsen, naar alle waarschijnlijkheid in of niet ver van Den Haag. Op één van de drie foto's die Jan van éénzelfde bouwplaats maakte, staat achterop: "bouwput ergens in den Haag". Bijschriften kloppen helaas niet altijd, maar dit lijkt aannemelijk. De foto's zouden rond 1930 gemaakt kunnen zijn. Om alle foto's van Jan Groot in de Haagse beeldbank te bekijken klik hier.

klik om te vergroten
foto 2


klik om te vergroten
foto 3


Bouwput van de Nutsschool aan de Merkusstraat, Den Haag. Op de achtergrond de achtergevels van Theresiastraat 315-397


naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
H de Haas.
7-11-2014 13:46
Asstraat Noordpolderkade?het zou heel goed kunnenVolgens mij is dit in het Laakkwartier. Vergelijk het blok huizen links met de foto 5.20086 en oordeel zelf. 
Stefan de Leeuw
9-11-2014 11:32
n.v.t.niet van toepassingOmstreeks 1930 waren er heel wat (vermoedelijk: volks-)wijken in aanbouw. Mij intrigeren o.m. de twee inspringingen in de gebouwen links op foto 1. De bouwput is vast geen militair object want dan was deze fotoserie niet gemaakt. En voor schuilkelders lijkt het nog te vroeg, Jan Groot overleed in 1936.

De put is zeker 4 meter diep, is dat niet wat veel voor onderkeldering (zeker in het veen)? Waarom zit er een 45 graden kant aan die muur? De ruimte lijkt mij wat groot voor ondergondse toiletten, een hoofdriool of strooizand/zout opslag. Wordt het een kade, een haven, een brug of een viaduct? Graag andere meningen, zeker van de meer bouwkundig onderlegden onder u.
 
H de Haas.
9-11-2014 13:56
Nog niet bekend.niet van toepassingIk heb zitten denken aan een kanaal, havens heb ik al bekeken en geen match kunnen vinden. Bekijken we de foto nader, dan zien we links de achterzijde van woningen en het lijkt onlogisch om een kanaal via de achtertuinen te laten lopen. Voor zover ik weet komt dit in Den Haag niet voor. Dan de lichtval, het is zomer, de arbeiders werken in overhemd en de schaduwen zijn kort, dus staat de zon in het zuiden of zuid oosten. Het enige kanaal wat die richting heeft is het afvoerkanaal tussen de sluis voor houtrust en de zee. Ook hier geen match kunnen vinden. Verder valt op het huizenblok wat iets verder staat, het dak heeft ongelijke hoogte, voor is hoger dan achter en dat type woning ken ik alleen van Moerwijk en dat is te jong om in aanmerking te komen. Dus ga ik twijfelen of dit echt wel in Den Haag is. Mijn mening voor een betere, Martin nog suggesties? 
Martin Snuverink
9-11-2014 17:26
Nog geen ideeniet van toepassingWat opvalt is de ruim 4m diepe bouwput, toen ongebruikelijk voor een gebouw. Daarom vermoed ik in eerste instantie dat hier een infrastructureel werk gaande is. Links worden houten damwandpalen de grond in geheid. Een paard moet de lorries met gedolven zand omhoog trekken. Er is nog een tweede paard. Op de bodem van de put maakt een metselaar metselspecie aan. Foto 2 en 3 zijn van dezelfde opname en deze is enkele minuten later genomen. Intussen zijn er bakstenen uit een kruiwagen of van de glijbaan gestort en is er een fiets geplaatst bij het tweede paard. De muur is nog lang niet klaar; aan de schuine kant moet verder worden gemetseld.
Wordt vervolgd. 
Martin Snuverink
9-11-2014 17:27
Nog steeds geen ideeniet van toepassingVan het eerste huizenblok, klassieke Haagse portiekwoningen van 3 lagen met plat dak, gebouwd tussen 1925 en 1930, zien we de achterkant. Het hoekpand springt uit en heeft een daklijst die bij de straatkant past. Er moeten ook zijramen zijn. Aan die zijde is of komt dus een straat. Tussen bouwput en huizenblok loopt of komt nog een straat met nóg een huizenblok. Dat een huizenblok met de achterkant naar de openbare ruimte staat is anno 1930 niet gebruikelijk. Het stankscherm Obrechtstraat is hierop een oudere uitzondering. De portiekwoningen hebben nóg een afwijking: de keukens zitten niet tussen achterkamer en achterslaapkamer maar tussen de achterslaapkamer en de woning van de buren.
Het tweede huizenblok is lastiger te determineren, maar we zien ook hier de achterkant met balkons en kolenkasten. Het heeft volgens mij gewoon een plat dak.
Ook buiten de bouwput zie ik een boel steigerpalen, die op bouwactiviteiten wijzen.
Ik heb diepgaand gezocht naar de omgeving van het Laakkanaal d 
Martin Snuverunk
9-11-2014 17:38
Nog altijd geen ideeniet van toepassingVervolg 2
Ik heb diepgaand gezocht naar de omgeving van het Laakkanaal dat rond 1930 werd gegraven (Soestdijksekade NZ), maar ik kan er geen match vinden.
Uiteindelijk vermoed ik dat het niet om een waterbouwkundig werk gaat, maar wel om een utiliteitsgebouw in wording.

 
Stefan de Leeuw
9-11-2014 18:07
Joan Maetsuyckerstraathet zou heel goed kunnenVind het wel erg gelijkend: bb 0.31832 Over utiliteiten gesproken (Martin). 
Martin Snuverink
10-11-2014 08:45
Niet Joan Maetsuyckerstraat/Juliana van Stolberglaanhet is maar een idee@ Stefan: Het schema van de achtergevel komt knap overeen met dat van het zoekplaatje. Knap gevonden, maar daarmee houdt de overeenkomst helaas op. De achtergevel aan de Juliana van Stolberglaan staat bijna pal op het noorden. Het blok op die laan verderop rechts komt niet overeen met het zoekplaatje. Het bombardement van 3-3-1945 doet daar niets aan af. 
Stefan de Leeuw
10-11-2014 10:03
Wel Bezuidenhout?het is maar een ideeDe door mij eerder genoemde "twee inspringingen in de gebouwen links op foto 1" kon ik niet ontwaren, maar hield wel rekening met een bombardement en wachtte op (een 1:1000 kaart van) Wim. Maar als de ligging ook al niet correct is houdt het op. Buurt kan wel juist zijn. 
Martin Snuverink
10-11-2014 15:00
Bezuidenhout? Nee.ik weet het bijna zekerBezuidenhout-west (tussen SS en LvNOI) kunnen we uitsluiten. Portiekwoningen kwamen alleen voor aan de Schenkkade en in de (1e) Van den Boschstraat en de Volkerakstraat. Hier zijn geen mogelijkheden.
In Bezuidenhout-oost, dat vol met portiekwoningen staatkomen alleen in aanmerking de kruispunten Theresiastraat/Cornelis Houtmanstraat en Merkusstraat/Altingstraat/ C. Houtmanstraat. Hier is het ook niet, omdat per woning de keuken zoals gebruikelijk tussen de achterkamers is gebouwd.
Ik zie dus in Bezuidenhout geen mogelijkheden.
In mijn eerdere reactie heb ik impliciet enkele randvoorwaarden gesteld waaraan de omgeving moet voldoen: oriëntatie, achtergevelschema. Beter zoeken in wijken met weinig of geen diagonale straten en veel portiekwoningen van 1920-1930: Laakkwartier, Rustenburg/Oostbroek e.d. Er is alle kans dat op de (afgesneden) hoek van dit blok een winkel is of was. 
Martin Snuverink
12-11-2014 10:07
In duingrond?het zou heel goed kunnenDe grondsoort is een aspect dat het zoekgebied kan beperken. Is dit zand of veen? Ik zou denken zand.
De bodem van een bouwput van 4m diepte ligt in onze omgeving meestal onder de grondwaterspiegel. Om de bouwput droog te houden is dan bronbemaling nodig. Het ziet er hier droog uit, maar van bronbemaling is geen spoor te bekennen. Op foto 6.12382 (Lijnbaan ca 1929) zie je wél buizen (en een pomp) van bronbemaling. Dan zou je verwachten dat we in duingebied moeten zoeken. 
Martin Snuverink
12-11-2014 14:18
n.v.t.niet van toepassingVraag aan onderzoekers met perspectivisch inzicht: Kan het linker blok uit twee woonlagen bestaan? 
H de Haas.
12-11-2014 17:08
Nog geen idee.niet van toepassingVanuit een dergelijke diepte gezien zijn dit toch echt 3 woonlagen. De opmerking van Martin dat dit zandgrond is, had ik ook al overwogen en ben nogeens in de omgeving van Houtfust gaan zoeken waar in die periode veel bouwactiiteiten waren. Erg veel daarvan bekeken en ook veel overeenkomsten gezien, maar die bebouwing kan ik daar niet plaatsen. Hanenburglaan moest ook nog gedeeltelijk worden gebouwd en daar vond ik een foto waar een gedeelte van de achtergevels van de Fahrenheitstraat op te zien is 6.17617, lijkt er wel op, maar is het niet. Wat verder nog op het ZP te zien is, is een nieuwe muur met daar achter een gedeeltelijk gesloopte muur, dan ga ik denken aan dat dit een renovatie is en geen nieuwbouw. Dan is er een groot gebouw op de achtergrond op foto 2. Gaan we uit van Houtrust, dan kan dit het oude Rodekruis ziekenhuis zijn, hoewel ik dat persoonlijk te klein vind. Gaan we uit van het Laakkwartier dan komt het HTO in beeld, dus lijkt mij identificatie nuttig van dat gebouw. 
H de Haas.
12-11-2014 22:20
Soestdijksekade/Driebergenstraat?het is maar een ideeIs mogelijk wat ver gezocht, maar als we links een gedeelte zien van de Soestdijksekade en daar verderop een blok van de Driebergenstraat aan de achterkant zien, dan is dit de bouw van de brug aan de Venendaalkade met de bocht naar rechts van het water naar de Escamplaan. Ik neem aan dat het lorriespoor naar rechts gewoon verder doorloopt. 
Ruud
12-11-2014 22:53
Veenendaalkadehet zou heel goed kunnenIk was het ook in die richting aan het zoeken.
Zie bv foto 0.73675.
De precieze plek heb ik nog niet. Kanaal is rond die tijd aangelegd net als een deel van de omliggende bebouwing. 
Stefan de Leeuw
13-11-2014 08:26
n.v.t.niet van toepassingHoe kan Ruud een foto zien waar ik de "geen toestemming" tekst in beeld krijg? Overigens zou deze foto van 1938 zijn, na het overlijden van Jan Groot (maar dat hoeft niets te zeggen). 
Ruud
13-11-2014 08:48
n.v.t.niet van toepassingFoto 0.73675 maakt het wat mij betreft heel waarschijnlijk dat het op het zoekplaatje gaat om de aanleg van een kanaal (of iets dergelijks). Vandaar dat ik deze foto noemde. Op meerdere foto's in de beeldbank zijn werkzaamheden aan kanalen (Soestdijkse kade, Veenendaalkade, Laakkanaal) te zien. Sommige daarvan laten een 'bouwplaats' zien die veel lijkt op die van het zoekplaatje.
Tijdens de aanleg van deze kanalen werd ook gebouwd aan de gebouwen langs de kanalen. Mogelijk is dat de reden waarom op het zoekplaatje de achterkant van een blok te zien is. Er kan nog een blok aan de zijde van het kanaal tussen komen, zoals Martin Snuverink al noemde. Naar mijn idee staat het blok dat zichtbaar is op het zoekplaatje redelijk dicht bij het kanaal. Past er dan nog een blok tussen? 
Martin Snuverink
13-11-2014 08:56
Kweenieniet van toepassing@Ruud en Hans: het Escampkanaal is pas in 1938 gegraven, 8 jaar later dan het Laakkanaal. Uiteraard onder bronbemaling! De bebouwing van de Veenendaalkade is naoorlogs behalve de noordzijde tot de Ilpendamstraat.
Bijna alle 4k-portiekwoningen hebben aan de achterzijde het schema kamer-keuken-kamer. Hier is het kamer-kamer-keuken. Dit is zeer uitzonderlijk. Stefan kwam knap met een voorbeeld. Belangrijk detail! 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
13-11-2014 09:11
n.v.t.niet van toepassingFoto 0.73675 van Hans Nieuwenhuis zou gewoon te zien moeten zijn. Dit gaat fout in de beeldbank, hopelijk wordt dat snel hersteld. Dank voor het signaleren hiervan! 
d.kralt
13-11-2014 09:11
geen ideeniet van toepassingIk heb ook aan een brug, duiker, o.i.d. gedacht. Temeer daar je aan de linkerkant van het zptje de bestrating nog ziet zitten. Overigens werd wel bronbemaling toegepast. Vooral op foto 2 zie je de buizen, en dan vooral de koppelingen, duidelijk lopen. De bemaling is ook goed te zien links van de laatste zandkar. 
Martin Snuverink
13-11-2014 09:19
n.v.t.niet van toepassingEerder vanmorgen kon ik foto 0.73675 gewoon op het scherm krijgen, maar nu zie ook ik 'geen toestemming'. Overigens heb ik gemerkt dat er ineens opvallend veel foto's het label 'geen toestemming' hebben (gekregen).
Wim, kun je dit merkwaardige verschijnsel verklaren? 
Martin Snuverink
13-11-2014 09:24
n.v.t.niet van toepassingIk zie nu dat alle 614 foto's van Hans Nieuwenhuis niet meer zichtbaar zijn. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
13-11-2014 09:31
n.v.t.niet van toepassingEr gaat iets mis bij het vertalen van de instellingen in de database naar de presentatie in de beeldbank. Alle beelden die op 800 pixels te zien moeten zijn, hebben nu het plaatje "geen toestemming". Er wordt aan gewerkt om dit te herstellen.
Graag wijs ik nog een keer op de oblique luchtfoto's die de gemeente Den Haag heeft laten maken door Slagboom en Peeters. Heel Den Haag is hierop te zien, in vier kijkrichtingen. Klik op de kaart en er opent een popup met de bijbehorende luchtfoto naar het noorden. Vervolgens kun je een kijkrichting kiezen.  
Martin Snuverink
13-11-2014 10:05
Waarschijnlijk niet in duingebiedik weet het bijna zekerDik, dit heb je scherp gezien. Bedankt. Op foto 1 zie je links van de 3e zandkar van rechts een man met pet en bretels bezig met een verticale filterzuigbuis die flexibel is verbonden met de horizontale verzamelbuis. Rechts van het meest rechtse wagentje zie je een flensverbinding in deze verzamelbuis.
Op foto 3 zie je deze verzamelbuis links eindigen met een (blind)flens. Eronder is een dunnere buis met knietje bevestigd.
We hoeven nu dus helemaal niet meer in duingebied te zoeken.
 
Ton van Rijn
16-11-2014 15:36
buurt Laakkanaal-aanleghet zou heel goed kunnenDe meneer die links staat van de meneer met zijn handen in de regenjas, dus de meneer met spitse gleufhoed, leren jas en zijn rechterhand op een bint...komt ook prominent voor op foto 040937. 
Stefan de Leeuw
17-11-2014 10:08
n.v.t.niet van toepassingWaarmee Ton van Rijn de rond 1930 indicatie versterkt en het tevens waarschijnlijker maakt dat hier iets gemeentelijks wordt geconstrueerd zoals Martin Snuverink al vermoedde. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
17-11-2014 10:18
n.v.t.niet van toepassingFoto 0.40937 vind ik te wazig/onduidelijk om te kunnen concluderen dat het om dezelfde man gaat. 
Martin Snuverink
17-11-2014 16:11
Niet omgeving Laakkanaalhet zou heel goed kunnenEerder heb ik aangegeven dat het achtergevelschema 2 kamers keuken enz. zeldzaam is. Welnu, dit zeldzame schema komt voor in de portiekwoningblokken Kaapseplein 43-54, Hoefkade 929-1083 Schalk Burgerstraat 400-424, Spionkopstraat 2-140. Zie ook luchtfoto imf-nr.: 30547 van HGA. Deze huizen zijn vroeg gebouwd: vóór ca 1920. Hier is het niet. Waar komt dit type nog meer voor?
Overigens kan ik evenmin met zekerheid beamen dat de twee door Ton van Rijn bedoelde gleufhoed figuren dezelfde man verbeelden.
Terzijde: rond 1930 was ook de Groente- en Fruitmarkt in aanleg. Hiervoor werd langs de Marktweg een haven gegraven met zelfs een hefbrug eroverheen. 
Martin Snuverink
17-11-2014 16:13
Niet omgeving Laakkanaalhet zou heel goed kunnenWat betreft de bouwhoogte van het woningblok links heb ik wat zitten meten en rekenen. Het oog van de camera bevindt zich ca 1 m beneden maaiveld. Als het woningblok driehoog zou zijn, zouden we de onderste 4 m van het blok niet zien. Dan zou de afstand van bouwblok tot bouwputwand 4x zo groot moeten zijn als van fotograaf tot bouwputwand. Dit lijkt me sterk. Dus volgens mij is dit bouwblok maar tweehoog. Dan vervalt de omgeving van het Laakkanaal. Woningblokken van tweehoog en plat dak zijn in deze omgeving slechts te vinden in straten als Hilversumsestraat, Bunschotensestraat, Spakenburgsestraat, Bussumsestraat, Loosdrechtsestraat (Buurt Rustenburg), maar deze etagewoningen hebben een heel ander achtergevelschema.
Graag een onderbouwde third opinion over de bouwhoogte.  
Rien Solcer
17-11-2014 17:54
Nvthet is maar een ideeMartin, ik zie drie grespijpen uit de schoorstenen komen, kan het zijn dat het dan drie woonlagen zijn? 
Stefan de Leeuw
17-11-2014 18:41
n.v.t.niet van toepassingNog een vraag aan Martin. Ook ik heb al eerder wat meetkunde toegepast. Maar ik ging uit van de 4 meter diepe bouwput minus een statief van 1,5 m of een man van 1,70 m en dat zou dus neerkomen op ongeveer 2,5 m onder het maaiveld, tenzij de fotograaf op een trap o.i.d. staat. Maak ik een denkfout? En zo niet, dan zijn naar mijn idee drie woonlagen wel weer mogelijk. 
Ruud
17-11-2014 20:04
n.v.t.niet van toepassingBoeiend dit ZP! Inmiddels heb ik heel wat routes langs'gevlogen' met Slagboom & Peeters en ook de nodige luchtfoto's bekeken. Het woningblok links kan ik niet vinden in Den Haag. Gezien de 'bouwplaats' heb ik vooral gezocht langs de kanalen (inderdaad, de Groente- en Fruitmarkt komt dan ook langs). En omdat ik niet kan vinden toch ook even de 2e haven, de Bijenkorf, vijver in het Zuiderpark en dat soort plekken bekeken. Niet dat ik dat waarschijnlijke locaties vind voor het ZP, maarvoor de zekerheid. Ook daar geen aanwijzingen gevonden.

@Martin, het woningblok is een bijzonderheid en belangrijk voor een definitieve conclusie denk ik. Kan je toelichten waaraan je precies het achtergevelschema afleidt.

Als ik naar de dakrand van het linker blok kijk t.p.v. de beide inspringingen, dan zou het kunnen dat het dak een lichte helling heeft (meer dan afschot). Maar ook hier is het perspectief belangrijk. 
Ruud
17-11-2014 20:04
n.v.t.niet van toepassingOp foto 2 zien we de rails van de zandkarren naar rechts gaan. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de rails daar verder lopen. Geheel links op foto 2 is een schuine kant aan de afgraving te zien die stopt bij de damwand. De genoemde kanalen werden volgens foto’s in de beeldbank voor het grootste deel gegraven met een excavateur die een dergelijke schuinte maakt. Dan kijken we hier naar het begin of eind van een kanaal-deel. 
Martin Snuverink
18-11-2014 18:55
n.v.t.niet van toepassing@Rien, Stefan en Ruud e.a., i.v.m. belangrijkere bezigheden vanavond (ledenvergadering Vereniging Vrienden van Den Haag) kom ik eerst morgen terug op deze zeer boeiende problematiek, die wel enig denk- en onderzoekswerk vergt! 
H de Haas.
19-11-2014 14:57
Toch Soestdijksekade?het zou heel goed kunnenToch blijf ik met het idee zitten dat we dicht in de buurt zijn, om zekerheid te krijgen zou ik er eens moeten gaan kijken. Volgens mij zijn we bij de bouw van de muur aan de brug over de Venendaalkade, die toen nog niet was gegraven, maar de brug was er eerder. Ik denk dat we vanuit de Leersumstraat naae het noorden kijken en dat we links de achterkant van de Driebergenstraat zien. Er is daar een behoorlijk hoogteverschil, dus dat kan kloppen. Dat er eerst een bouwput is gegraven voor deze muur lijkt mij ook aannemelijk, verder kloppen de tijd en de richting ook. 
Ruud
19-11-2014 20:03
Over Soestdijksekadeniet van toepassingAls we vanuit de Leersumstraat naar het noorden kijken en de woningblokken op het ZP zijn de achterzijden van de Driebergenstraat (links) en Soestdijksekade (rechts), dan zou het kanaal en de brug toch ACHTER de huizenblokken liggen. Of begrijp ik H. de Haas niet goed?

Ik herken in de achterzijde van de Driebergenstraat niet die op het ZP.
Op het ZP hebben de balkons van het linker woningblok een open hek zo te zien. In elk geval geen dicht, gemetseld balkonmuur. Het rechter blok heeft dat weer wel.
 
Ruud
19-11-2014 23:15
n.v.t.niet van toepassingDeze website kan reuze handig zijn, hoewel niet overal 100% correct:
http://code.waag.org/buildings/#52.0582,4.2917,15 
Martin Snuverink
20-11-2014 02:49
n.v.t.het is maar een idee@Rien: uit de linker schoorsteen zie ik 3 grespijpen op 1 lijn komen, maar ik zie er 2 schoorsteenopbouwen. Dit alles vind ik te vaag om er conclusies uit te trekken.

@Stefan: ik ben niet uitgegaan van de diepte van de put, maar van de vluchtlijnen die rechts in een snijpunt, het vluchtpunt, uitkomen. Dit vluchtpunt geeft de hoogte van de horizon aan, = de hoogte van het oog van de camera. Hierbij heb ik aangenomen dat de damwand evenwijdig loopt met de achtergevel van het linker woongebouw. Ik heb op een afdruk van foto 1 lijnen getrokken. De horizon loopt dan door de nek van de witkiel die voor het tweetal bazen met hoed staat. Dan kom ik uit op ca 1,4 m –mv. Als de huizen per woonlaag 2,8m hoog zijn, moeten er tóch 3 woonlagen zijn. Hèhè. 
Martin Snuverink
20-11-2014 02:51
n.v.t.het is maar een idee@Ruud1: Inderdaad is het linker woningblok essentieel voor het lokaliseren. Het achtergevelschema van het linker woningblok is vrnl als volgt opgebouwd.
1. Hoek met donkere uitspringende daklijst die bij de straatkant hoort. hieruit blijkt dat de zijgevel aan de straat staat.
2. Venster met 2 raamopeningen en bovenlichten horend bij de achterkamer van de suite; bescheiden raam omdat er ook nog ‘n zijraam zal zijn.
3. Slaapkamer met dubbele openslaande deuren en openstaand bovenlicht.
4. Keuken met naast enkele deur en openstaand bovenlicht een smal raam boven het aanrecht.
5. Meer naar de straat uitspringend deel met venster van 4 ramen van de achterkamer van de suite, waarvan de middelste twee ramen openslaand.
6. Slaapkamer als beschreven bij 2, maar dan met gesloten bovenlicht.
7. Keuken als beschreven bij 3.
8. Dubbele kolenkast.
9. Keuken als beschreven bij 4 en 7.
10. Verder naar de straat gebouwde achterkamer met pui uit 4 delen waarvan de middelste twee openslaande deuren zijn.
 
Martin Snuverink
20-11-2014 02:54
n.v.t.het is maar een ideeVervolg @Ruud1: Dit hele schema is stereotiep Haags, zij het dat, zoals ik eerder heb aangegeven, de plaatsing van de slaapkamer tussen de suite-achterkamer en de keuken uitzonderlijk is. Dit afwijkende schema heeft Stefan gevonden op de Juliana van Stolberglaan en ik op de Hoefkade/Spionkopstraat. Van deze huizen staan of stonden er meer in de Transvaalwijk (Kaapstraat e.o.), maar ik heb geen match gevonden. 
Martin Snuverinki
20-11-2014 02:59
n.v.tniet van toepassing@ Ruud2: De schuine wand op foto 2 is logisch en komt bij iedere put zonder (dam)wand voor, anders zou de boel instorten. De hellinghoek is overigens meer dan 450, wat volgens de regels te steil is voor een permanente helling van korrelvormig materiaal, zoals een put of dijk. De helling van een kanaalbodem is veel kleiner, wat ook te zien is op HGA-foto’s van het graven van het Laakkanaal met excavateurs. De tijdelijke houten damwand wordt hier geslagen omdat de ruimte ontbreekt voor een voldoende duurzame helling.
Het lorriespoor begint op het maaiveld en daalt de put in. Links buiten beeld verwacht ik een uitloopspoor met wissel, waarmee de lorries in tegenstelde richting verder de bouwput in kunnen rijden. Als de bouwput een langgerekte sleuf is, kan het spoor nog veel verder het beeld uit lopen.
 
Ton van Rijn
20-11-2014 13:37
Laakhaven uitbreidinghet is maar een ideeandere invalshoek:

bij de fotocollectie van www.gahetna.nl (zoekwoord -Laakhaven-) staat deze foto:


"Beschrijving
De uitbreiding van de Laakhaven te Den Haag tot aan de Hoefkade om daar de woonschepen in te bergen, aangezien de huidige ligplaats dienst zal doen als oliehaven. Overzicht van het enorme graafwerk
Datum
januari 1929
Locatie
Den Haag, Zuid-Holland
Trefwoorden
havens, materieel, waterstaat, weg- en waterbouwkunde
Fotograaf
Polygoon
Materiaalsoort
Foto, zwart-wit
Nummer toegang
bekijk toegang 2.24.05.02"

Als je de foto op 100% zet, zie je links achter het mannetje (?) met leren jas en gleufhoed...

aanknopingspunten:
-eind van een haven/kanaal
-buurt Hoefkade (?)
-zelfde tijd 
Martin Snuverink
20-11-2014 16:03
Beschrijving hoort niet bij de de foto van gahetnaniet van toepassingHelaas, deze foto toont het begin van de Laakhaven, gezien vanaf het tegenwoordige kruispunt Neherkade/Rijswijkseweg. We zien aan de overzijde de Fijnjekade en op de achtergrond de Gemeentegasfabriek. Zie bijv. foto 1.08973. Ik moet nog uitzoeken welke werkzaamheden hier worden uitgevoerd; in ieder geval is dit ter plaatse van de Laakbrug, het betreft vermoedelijk de aanleg van de nieuwe Laakbrug in 1923-1925. Dan is het jaartal 1929 ook nog fout. 
Hans Klomp
20-11-2014 20:02
NvThet is maar een ideeIn foto 2 achter de vrachtwagen en in foto 3 achter paard en vrachtwagen zie ik hoge bomen. Deze moeten deel uitmaken van het oorsponkelijke landschap. Dit doet mij denken aan het Benoordenhout, waar veel bomen aanwezig waren voordat -ook rond 1930- deze wijk gerealiseerd werd.
Het getoonde type woningen komt ook in deze wijk voor, niet uitbundig veel, maar toch wel. De bouwput zou kunnen dienen voor een groter gebouw zoals één van de woonhotels of grotere kantoren die in deze wijk aanwezig zijn. Kortom; het Benoordenhout is als zoekgebied niet te verwaarlozen. 
martin Snuverink
20-11-2014 22:37
Niet de Laakhavenhet is maar een ideeExcuus en herstel. Inzake de door Ton van Rijn genoemde foto heb ik me in mijn vorige reactie aardig vergaloppeerd. Dit betreft namelijk niet de Fijnjekade, en niet de Laakbrug, maar de Leeghwaterkade, het “Beurtgat”. Dit is de doodlopende Laakhavenarm te midden van de huidige Haagse Hogeschool, boven de grote ondergrondse parkeergarage. De werkzaamheden hebben niets met de Laakbrug te maken, maar alles met de rond 1993 ook weer gedempte verlenging van de havenarm van het Beurtgat aan het Leeghwaterplein. Dit alles heeft nog steeds niets met het zoekplaatje en de Hoefkade te maken. De woongebouwen van het zoekplaatje zijn hier niet te plaatsen. Zie ook HGA-foto’s 6.08080, 6.14677, 0.44508. 
Ruud
21-11-2014 00:49
n.v.t.niet van toepassingOver het achtergevelschema:
In de aangenaam gedetailleerde opsomming van Martin Snuverink staat onder 5. dat de voorgevel meer naar de straat uitspringt. De achtergevel springt, maar het zou kunnen dat de voorgevel vlak is. Ik zou in eerste instantie bij de eerste verspringing ook denken dat woning 1 (geheel rechts) en woning 2 even diep zijn en dat dus de voorgevel verspringt daar waar de achtergevel verspringt. Maar de 3e woning (op de bovenste verdieping van rechts) heeft tot aan de 2 verspringing in de achtergevel de keuken en de slaapkamer (Martin noemt onder 10. ‘achterkamer’). Is de achterkamer dan na de verspringing?

Het andere woningblok meer naar rechts lijkt mij nog in aanbouw. Hier zijn gemetselde balkonmuurtjes.  
Ruud
21-11-2014 00:50
n.v.t.niet van toepassingOp het ZP lijkt de kopgevel van dit blok loodrecht op de achtergevel te staan. Ik heb foto2 in spiegelbeeld gezet en dat lijkt de kopgevel schuin te staan (de voorgevel is langer). Het kan ook nog steeds zijn dat het dak niet (helemaal) plat is. Echt goed te zien is het niet.

Op foto 2 is nog een derde bouwblok te zien met een witte daklijst. Mogelijk helpt de onderlinge ligging van deze blokken. (mij tot nog toe niet).

Op foto 6.04006 is eenzelfde soort ‘galg’ (hoog geplaatste lattenconstructie in de vorm van een driehoek) te zien als op het ZP. Op de achtergrond van deze foto staan telegraafpalen, net als op zoekplaatje 2.  
H de Haas.
21-11-2014 02:56
N V T niet van toepassingIn ieder geval klopt de omschrijving bij foto 6.04006 niet. Dat is beslist niet de bouw van de brug aan de Soestdijksekade bij de Venendaalkade, maar de brug over de laak aan het Hildebrandplein tussen de Viaductweg en de tegenwoordige Neherkade en de Waldorpstraat. Duidelijk zien we op deze foto het spoorweg viaduct aan de Viaductweg op de achtergrond. 
H de Haas.
21-11-2014 02:56
N V T niet van toepassingIn ieder geval klopt de omschrijving bij foto 6.04006 niet. Dat is beslist niet de bouw van de brug aan de Soestdijksekade bij de Venendaalkade, maar de brug over de laak aan het Hildebrandplein tussen de Viaductweg en de tegenwoordige Neherkade en de Waldorpstraat. Duidelijk zien we op deze foto het spoorweg viaduct aan de Viaductweg op de achtergrond. 
H de Haas.
21-11-2014 02:56
N V T niet van toepassingIn ieder geval klopt de omschrijving bij foto 6.04006 niet. Dat is beslist niet de bouw van de brug aan de Soestdijksekade bij de Venendaalkade, maar de brug over de laak aan het Hildebrandplein tussen de Viaductweg en de tegenwoordige Neherkade en de Waldorpstraat. Duidelijk zien we op deze foto het spoorweg viaduct aan de Viaductweg op de achtergrond. 
Ton van Rijn
21-11-2014 07:47
n.v.t.het is maar een ideeWat ik verder al een tijdje opvallend vind, is de onderste etage van het rechterblok (foto 2/3). De "zwarte"vlakjes zouden kunnen duiden op garagedeuren o.i.d...wat ik dan niet kan plaatsen... 
Rob van Wouw
21-11-2014 12:04
Bezuidenhouthet is maar een ideeJan Groot heeft foto's gemaakt in de Merkusstraat. Loop door de Cornelis Houtmanstraat naar de Spaarwaterstraat en zie de huizenblokken uit de jaren 30 en zie het binnenterrein achter de Bezuidenhoutseweg. Hier kan een kelder gegraven zijn.De bomen op de achtergrond in Z.P. kunnen van het Haagse Bos zijn. Jammer is alleen dat er teveel verloren is gegaan in 1945. Het is maar een idee.  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
21-11-2014 12:31
Achterzijde Theresiastraat 316 e.a.het zou heel goed kunnenGeïnspireerd door Rob van Wouw heb ik met Slagboom en Peeters de omgeving van de Merkusstraat verkend. Ik meen de huizen met verspringende achtergevels te hebben gevonden aan de Theresiastraat. Het hoekpand is dan Theresiastraat 316. Zie S & P, zoek op Theresiastraat 316, klik in het midden en dan kijkrichting Zuid kiezen. 
Wim de Koning Gans
21-11-2014 12:38
n.v.t.niet van toepassingHet blok Theresiastraat 306-316 stond op de hoek van de in de oorlog verwoeste Van Linschotenstraat. Op de hoek van de Cornelis Houtmanstraat lijkt een identiek blok te staan. Geen idee waarom, als het hier is, zo'n diepe put gegraven is. 
Martin Snuverink
21-11-2014 13:08
Niet Bezuidenhoutik weet het bijna zekerWas mijn 2e reactie van 10-11-2014 voor dovemansoren of blindemansogen?
Zodra ik de gelegenheid heb, kom ik hierop terug (niet 'hiervan terug'!). 
Rob van Wouw
21-11-2014 15:29
Theresiastraathet is maar een ideeOp foto 7.00258 zie je het huizenblok aan de voorzijde en links daarvan zie je heel duidelijk dat er is gegraven.
Waarom ? 
Martin Snuverink
21-11-2014 16:51
n.v.t.het is maar een idee@H. de Haas betreffende 6.04006.
Hans, dat dit niet klopte, had ik ook ontdekt, maar ook jouw uitleg klopt niet.
Op de achtergrond zien we de bovenleidingpalen van de Oude Lijn en de stalen brug . Rechts op de achtergrond zien we de beruchte controlewoningen (Zomerhof). Zie foto 0.70278.
Dit is niet de bouw van de brug bij de Veenendaalkade en ook niet van de brug in de Waldorpstraat, maar aan de Fruitweg, van de brug in de Fruitweg/Melis Stokelaan. 
Martin Snuverink
21-11-2014 16:57
Niet Theresiastraat even zijdeik weet het zekerWonderlijk! Bij blokken die aan de voorzijde gelijk zijn, verschilt het ‘schema’. Bij Theresiastraat 312 (de nummers zijn in de jaren 1950 gewijzigd) e. v. zijn de keukens inderdaad naast de achterkamers. De achtergevel voldoet precies aan het zoekplaatje en aan mijn veronderstelling dat er beneden een winkel met afgesneden hoek is.
Er zijn drie problemen.
1) Op foto 3 zien we aan de schaduwen op de gemetselde muur dat de zon schuin tegen de achtergevel van het blok schijnt. Bij Theresiastraat 312 betekent dit dat de zon in het noorden staat! Ik geloof niet in wonderen.
2) Op foto 0.69213 uit 1941 zien we dat op de andere hoek een gespiegeld identiek pand met winkel was, dus ook (vrijwel) tegelijk gebouwd. Dit correspondeert niet met de zoekplaatjes.
3) Er zou op de plaats waar nu de naoorlogse Van Hoogstratenschool staat rond 1930 een ingrijpend project moeten zijn geweest, waar geen spoor van te vinden is. 
Martin Snuverink
21-11-2014 17:01
Nutsschool Merkusstraathet zou heel goed kunnen@Rob van Wouw: de foto waarnaar je verwijst staat de zon in het ZO, wat heel goed kan. Deze huizen zijn op 3-3-1945 gebombardeerd; de achterzijde kunnen we dus niet checken. Op foto 1 is een straat te zien. Dit zou dan de aan de even zijde nog onbebouwde Merkusstraat moeten zijn. Het bouwproject zou dan de bouw van de Nutsschool in de Merkusstraat moet moeten zijn, waarvan Jan Groot in die tijd ook minstens 3 foto’s heeft gemaakt (zie beeldbank).
Het blok Theresiastraat vanaf 327 moest dan nog worden gebouwd.
Als andere argumenten dit werk niet uitsluiten, zou ik bij de Nutsschool kunnen navragen of deze diep onderkelderd is, want dit lijkt me wel een voorwaarde! 
Wim de Koning Gans
21-11-2014 18:18
Nutsschool Merkusstraathet zou heel goed kunnenIk geloof wel in de bouw van de Nutsschool. De voorkant van het blok Theresiastraat 315-325 lijkt sprekend op de nummers 306-316, zoals blijkt uit streetview en de door Rob van Wouw aangedragen foto 7.00258. Ik voeg een stukje 1:1000 kaart bij. Ik heb ooit de 1:1000 kaarten van het Bezuidenhout geprint vanaf de microfiches en de vellen aan elkaar gezet. Daar is de bijlage een foto van, vandaar de naad.  
klik om te vergroten
Theo.B.
21-11-2014 18:26
Merkusstraathet zou heel goed kunnenOp het zp op het linker blok een spriet en een kruisvormige antenne. De lijken mij terug te zien op 7.00258. 
Stefan de Leeuw
21-11-2014 18:40
Toch wel niet van toepassingIk ben voor 99% overtuigd. Op verdacht alle eer aan Rob en Theo. Wordt het toch nog Bezuidenhout, Martin! 
Wim de Koning Gans
21-11-2014 18:45
Merkusstraatik weet het zekerHet langgerekte huizenblok met 8 schoorstenen is dan Theresiastraat 345-397, bij Slagboom en Peeters is dit te zien en het komt goed overeen: recht toe recht aan achtergevels met balkons op een lichte (betonnen) plint. De hoek met de Cornelis Houtmanstraat (nummers 327-343) moet dan nog onbebouwd zijn geweest toen Jan Groot de foto maakte. 
Stefan de Leeuw
21-11-2014 18:46
n.v.t.niet van toepassingNog een beetje mosterd na de maaltijd vanaf de website van de school: "De school beschikt over een ruime kelder. De kelderruimte wordt onder
andere gebruikt als fietsenstalling (zie paragraaf 8.20.1)" 
H de Haas.
21-11-2014 18:48
Cornelis Houtmansraat hoek Theresiastraatik weet het zekerAlle stukjes vallen nu op hun plaats, de bouwput en de rij steigerpalen die op het ZP de straat in gaan. Ook de antennes en de overstekende dakrand kloppen, dus volgens mij zijn we er uit! Proficiat voor alle speurders! 
Martin Snuverink
22-11-2014 12:26
Merkusstraat Nutsschoolik weet het bijna zekerJammer genoeg waren de laatste 4 reacties er nog niet toen ik het volgende voorbereidde.
Wim, dank voor het verhelderende kaartfragment.
De vraag is hoe het zit met de ZO-hoek Theresiastraat- C. Houtmanstraat. Merk op dat de huizen Theresiastraat 327 (hoekwinkel) t/m 343 later gebouwd zijn dan 345 t/m 391 en dat van de gele blokken van Plan Molensloot rond het De Eerensplein nog lang geen sprake was, dus open veld richting ijsclub.
Op foto 7.00258 stond het blok 327-343 er nog niet, evenmin als het korte blokje Houtmanstraat (even) tussen Theresia- en Merkusstr.
Op foto 1 zien we dat blok 2 een blanke onafgewerkte zijmuur heeft, waar nog een pand tegenaan moet komen. Dit komt overeen met de overgang van Theresiastraat 343 en 345. Voorts hebben de bovenwoningen 347-389 balkons met gemetselde balustrade over de gehele, vlakke achterzijde, precies zoals op de zoekplaatjes. Dit blok is 8 woningen breed (zie kaartfragment). Op foto 3 tel ik 8 schoorstenen. Dit alles kan toch geen toeval z 
Martin Snuverink
22-11-2014 12:27
Merkusstraat Nutsschoolik weet het zekerVervolg.
Blijkens foto 7.00258 was de even zijde van de Merkusstraat nog niet bebouwd. En op foto 5.07682 van JanGroot (ook ca. 1929) zien we de Nutsschool in een latere bouwfase; toen was ook het hoekblok Altingstraat 150 in aanbouw. Ook dit correspondeert met de zoekplaatjes.
Het kan dus haast niet anders dan dat de bouwput de bouw van de Nutsschool in de Merkusstraat voorstelt. Eventueel kan de door mij voorgestelde controlevraag naar de kelder van de school de definitieve bevestiging geven. 
Stefan de Leeuw
22-11-2014 20:59
Toegiftniet van toepassing@Martin: op 10-11 -14 lees ik: “Ik zie dus in Bezuidenhout geen mogelijkheden.” . Op 17-11-14 lees ik: “Dus volgens mij is dit bouwblok maar tweehoog.” , waar je op 20-11-14 overigens op terugkomt. Op 21-11-14 lees ik: “Niet Bezuidenhout, ik weet het bijna zeker, Was mijn 2e reactie van 10-11-2014 voor dovemansoren of blindemansogen? ” Dat vond ik nogal heftig. En eerst daarna komt Rob van Wouw met de juiste conclusie op de proppen. Vervolgens worden wij overdonderd met allerlei – ook technische – kennis, die je zeer zeker hebt, maar ik mis hier “foutje, bedankt”. En die fouten maken wij allemaal, absoluut. Wil ik met alle respect toch even kwijt. Even goed vrienden, hoor. 
Theo.B.
22-11-2014 22:38
Toegiftniet van toepassingMartin, ik respecteer je zeer als zeer kundig zp oplosser. Laat daar geen twijfel over bestaan.
Maar ik kan het niet anders eens zijn dan met Stefan de Leeuw. Vooral het afserveren van andere speurders met "dovemansoren of blindemansogen" heeft mij toch wel gestoord.
Ik loop onderhand lang genoeg mee met de zoekplaatjes om te weten dat jij af en toe ook je missers hebt. Bij de laatste twee zinnen van Stefan sluit ik mij ook weer aan.

 
Martin Snuverink
23-11-2014 11:55
Naschrifthet is maar een ideeMijn reactie van 21-11-2014 was een inderdaad nogal heftige, kennelijk ongelukkig geformuleerde uiting van sterke verbazing, en zeker niet bedoeld als het 'afserveren' van andere speurders. Als het zo is overgekomen, dan spijt me dat zeer.
Dit was een moeilijk zoekplaatje met veel trial en error (missers dus) bij veel speurders.
Dat de oplossing uitgerekend bij een kruispunt lag dat ik al had eerder bekeken en op onjuiste gronden had verworpen op basis van het 'gevelschema', was voor mij zeer verrassend.
De eer komt toe aan Rob van Wouw vanwege de sublieme vondst, waarna anderen het bewijs hebben geleverd.  

Reageer op Haags zoekplaatje 260
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 1000 tekens):

U kunt nog tekens typen
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief

Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.       naar boven