Uw zoekopdracht

Haags zoekplaatje 172

klik om te vergroten Deze foto heeft het Haags Gemeentearchief onlangs aangekocht op Marktplaats. Achterop staat in potlood Den Haag, in een modern handschrift. De bouwstijl oogt zeer Haags. In het midden zien we overigens het vaandel van Geheelonthouders Harmonie Voorwaarts uit Dordrecht. De andere vaandels zijn moeilijker te duiden. Uit informatie op archieven.nl blijkt dat Voorwaarts is opgericht op 27-11-1916. De opname zou dus in of na 1916 gemaakt moeten zijn. Veel later dan 1919 is het naar verwachting niet, want de gaslantaarns zoals op de foto zichtbaar werden vanaf 1919 vervangen door elektrische exemplaren. In de straat liggen twee tramsporen. Huisnummers zijn helaas niet zichtbaar. We zien verschillend vormgegeven panden. Links een boog boven het raam met drie stukken "natuursteen", rechts van het eerste vaandel volgt het metselwerk de gebogen bovenkant van de bovenlichten.

Parallelweg 30-27, Den Haag, mogelijk tijdens de Nationale Betoging voor Plaatselijke Keuze op 16-2-1924.


naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
E. Petter
3-1-2013 11:43
n.v.t.niet van toepassingIk zie hier twee huizen naast elkaar, waarbij het ene huis de deur rechts heeft en het huis ernaast de deur links heeft, dus gespiegeld is t.o.v. de buren. Ik meen wel eens ergens gelezen te hebben dat dit niet Haags zou zijn.
Ligt Dordrecht niet meer voor de hand ? 
René Bontje
3-1-2013 11:46
Niet in Dordrechtik weet het zekerIk kan me niet herinneren dat in Dordrecht ooit trams hebben gereden. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
3-1-2013 14:45
n.v.t.niet van toepassing@E. Petter: in het midden zien we twee maal twee deuren naast elkaar, dat komt juist vaak voor in Den Haag. De situatie waarbij steeds de woonkamer begane grond grenst aan gang/trap van het buurhuis, binnen één rij huizen die tegelijk gebouwd zijn, komt in Den Haag minder vaak voor.  
René Bontje
3-1-2013 15:13
Tullinghstraathet is maar een ideeDubbele tramsporen in een woonstraat kwam niet zo vaak voor, maar de Tullinghstraat was er een voorbeeld van. De bouwperiode komt ook wel overeen. Helaas bevat de beeldbank geen bewijsfoto, maar misschien heeft Wim de beschikking over meer (beeld)materiaal. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
3-1-2013 15:33
n.v.t.niet van toepassingRené, ik heb niet de beschikking over meer beeldmateriaal van de Tullinghstraat. Het is een korte straat, zouden op de 34 foto's die we ervan hebben dan uitgerekend deze vier huizen steeds ontbreken?  
Stefan de Leeuw
3-1-2013 16:57
n.v.t. en nog geen ideeniet van toepassingMogelijk kan de zo treffend genaamde pagina http://www.htmfoto.net/TramPleite.php nog wat soelaas bieden. Ik heb al wat in de Atjehstraat gesnuffeld, heeft er wel iets van, maar heb het daar toch niet gevonden. De lantaarnpaal lijkt mij althans niet per definitie plaatsbepalend binnen Nederland. 
H de Haas.
3-1-2013 17:00
Koningstraat?het is maar een ideeEr zijn in Den Haag niet veel straten waar het tramspoor erg dicht tegen het trottoir ligt, Koningstraat was er een van. Die brede lange schaduw op de straat zou van een schoorsteen kunnen zijn die daar heeft gestaan. In elk geval klopt de lichtval. 
E. Petter
3-1-2013 17:27
?niet van toepassing@H de Haas: in de Hobbemastraat liggen de rails ook dicht tegen het trottoir, zie foto 0.28250 
H de Haas
4-1-2013 03:15
nog geen ideehet is maar een ideeEerder werd de Tullinghstraat genoemd, maar zover ik weet heeft daar nog nooit een tram gereden. Er is een foto in de beeldbank waar lijn 10 door de Tullinghstraat rijdt, maar dat kan volgens mij niet kloppen, omdat lijn 10 een rechte lijn volgde naar de Parallelweg. Dat gedeelte heb ik bekeken en vast gesteld dat het daar niet is. Hobbemastraat ken ik ook en de bewuste foto staat ook op de site HTMfoto een ook daar is het niet. Wat mij bezig houdt is die lange schaduw op de straat en dat kan een hoge schoorsteen zijn, maar ook daar heb ik mijn twijfels over. Later dacht ik weer dat het mogelijk een paal kan zijn met een uithouder voor een dubbele bovenleiding. Een voorbeeld staat op foto 400076, maar daarvoor lijkt mij die schaduw te breed. In de Hobbemastraat hangt de bovenleiding aan de gevels, hoewel vroeger op sommige plaatsen in de stad eerder ook masten zijn toegepast in verband met de hoogte van de rijdraad. Toen was de hoogte 6 meter en tegenwoordig 4.40 meter.  
H de Haas
4-1-2013 03:20
Nog geen idehet is maar een ideeVervolg. Hoewel het allemaal erg Haags aandoet, de lantaarn en de rioolkolk, zou het volgens mij ook Rotterdam kunnen zijn, maar daarvoor zijn weer experts die dat kunnen ontkrachten of bevestigen. Voorlopig even genoeg gezocht, morgen weer een dag! 
E. Petter
4-1-2013 09:19
n.v.t.niet van toepassingIn de beeldbank zit een HTM tramkaart van 1912 en daar op rijdt de tram door de Tullinghstraat. In 1931 werd de route verlegd naar de Parallelweg. De Tullinghstraat had maar aan een kant woningen en die zijn het niet. Alleen het eerste gedeelte van de Koningstraat (vanaf de Hooftskade) komt in aanmerking en voor zo ver ik kan zien was dat een winkelstraat, de Hobbemastraat trouwens ook. Celebesstraat en Bilitonstraat zijn wel woonstraten, daar zijn alle huizen met Google te bekijken en die waren het niet.
ik zie op het tramplan van 1912 geen verdere mogelijkheden meer.  
E. Petter
4-1-2013 12:33
n.v.t.niet van toepassingAanvulling: de Hobbemastraat loopt oost-west en dat betekent dat foto 0.28250 dus in de richting van het Hobbemaplein genomen is, want de zon komt van links. De schaduw valt dus in de richting van het brede gedeelte tussen tramrails en dat is in tegenspraak met het zoekplaatje en sluit de Hobbemastraat dus uit.
Bewijs voor het verleggen van het tramtraject in de Koningstraat: zie foto 0.38977: "de tram rijdt voor het eerst..". 
Hans Klomp
4-1-2013 14:53
n.v.tniet van toepassingDordrecht had een paardentram van 1879 tot1919. Deze reed echter geheel door de oude binnenstad en had - buiten enkele passerplekken- geen dubbelspoor. Latere winkelstraten als Hobbemastraat, Koningstraat, Weimarstraat e.d. zijn alle als woonstraat begonnen. De Jan Blankenstraat en het eerste deel van de Hoefkade hebben ook tramrails gekend. 
E. Petter
4-1-2013 15:41
n.v.t.niet van toepassingJan Blankenstraat en eerste deel Hoefkade hadden volgens de kaart van 1912 maar één spoor. De v. Limburg Stirumstraat had tot de Jan Blankenstraat wel dubbelspoor, zie foto 830073, maar daar heb ik het ook niet gevonden. 
Martin Snuverink
4-1-2013 17:09
Hobbemastraat (oneven) tussen Paulus Potterstraat en Rembrandtstraat ik weet het bijna zekerDeze foto zie ik zojuist voor het eerst. De Hobbemastraat is niet uitgesloten. Als dit de Hobbemastraat is, zien we de oneven zijde (noordzijde). Gezien de ornamentloze (dus oudste) huizen van de straat moet dit in het deel tussen Hooftskade en “Fiantlaan” zijn. Hiervoor komt slechts in aanmerking het deel tussen Paulus Potterstraat en Rembrandtstraat. Alleen hier was een voldoende lange gevelwand met uitbouwwoningen. Dit betreft de huisnummers tussen 15 en 65.
De enige bewijsfoto van de Haagse beeldbank die ik heb kunnen vinden is foto 09.28118. Ten tijde van het zoekplaatje waren hier nog geen winkels. Vergelijk de corresponderende kleine afstanden tussen de paren huiskamerramen onderling en de grotere afstanden tussen de huiskamerramen en de kabinetjes.  
Martin Snuverink
4-1-2013 17:20
Hobbemastraatniet van toepassingHerstel. De bewijsfoto is 0.28118. 
E. Petter
4-1-2013 17:25
n.v.tniet van toepassing@Martin: ik had de Hobbemastraat uitgesloten omdat op foto 0.28250 de afstand tussen de rechter tramrails en de stoep veel groter lijkt dan op het zoekplaatje. 
Rochus Zuurmond
4-1-2013 17:38
Witte de Withstraat?het is maar een ideeZie Google Street View: Witte de Withstraat huisnummers 75 t/m 81.
 
E. Petter
4-1-2013 17:47
n.v.t.het is maar een idee@Rochus Zuurmond: Witte de Withstraat had op de kaart van 1912 enkelspoor. 
Martin Snuverink
4-1-2013 20:19
Hobbemastraatik weet het bijna zeker@E.Petter, tramrails worden van tijd tijd vernieuwd en het straatprofiel wordt naar nieuwe inzichten gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor de afstand tussen rails en stoep. Aan de afstand rail-stoep heb ik me dan ook niet te veel gelegen laten liggen.
Ik zou het op prijs stellen als u (en anderen) mijn conclusie niet of wel zou beamen dan wel in twijfel trekken. Ik merk nu dat in de vervolgreactie mijn voorgestelde oplossing zonder enige motivatie wordt genegeerd, dan wel dat dw heer Zuurmond de oplossing Hobbemastraat niet heeft opgemerkt. 
Hans Klomp
4-1-2013 20:32
Parallelweghet is maar een ideeMogelijk is dit de Parallelweg bij de Naaldwijksestraat. Zie foto no. 0.54229 en let op de scheiding van de twee bouwseries vergeleken met het zoekplaatje. 
E. Petter
4-1-2013 20:51
Niet de Hobbemastraatik weet het bijna zekerDe afstanden tussen de tramrails en de stoep in de Hobbemastraat lijken in alle jaren niet wezenlijk veranderd te zijn, zie foto's 0.28149, 0.28200, 0.28129. Dus het moge duidelijk zijn dat ik de conclusie niet kan beamen.
Nota bene: het zou kunnen zijn dat Rochus de pagina nog niet verversd had en nog niets over de Hobbemastraat gezien had...
Verder is mij op het zoekplaatje nog een metselornamentje net in het midden, even boven de bogen van de ramen opgevallen. Dit kom je niet heel vaak tegen... 
Rien Solcer
4-1-2013 20:55
Parallelwegik weet het bijna zekerHans, ik vind de overeenkomst verbluffend op elkaar lijken, zonstand is ook goed, en de schaduw van een paal zou de bovenleidingmast van lijn 11 kunnen zijn. Het was voor de harmonie uit Dordrecht niet ver lopen vanaf het station. Voor mij zit jij goed. 
Ruud van Schie
4-1-2013 21:10
Parallelwegik weet het bijna zekerNaar mijn idee klopt de situatie op de Parallelweg "Parelleweg" op foto 0.54229 zoals Hans Klomp aangeeft inderdaad heel goed. Ook op het ZP is een scheiding tussen 2 bouwblokken zichtbaar. De andere kleur van de raamdorpels klopt, de raambogen komen ook overeen: na de knip tussen de bouwblokken eerst 2x een raam/deur per boog en daarna 2 in één bredere boog.

Voor mij is het zo goed als zeker. Goed gevonden.

@ Martin Snuverink: het is best leuk om een wedstrijdelement in het oplossen van het zoekplaatje te brengen. Toch lijkt mij het hoofddoel, dat de oplossing gevonden wordt. Als het een lastig zoekplaatje is, doen we er allemaal goed aan elkaar te stimuleren, ideeën te delen. Dat brengt een ander misschien weer verder. Het lijkt mij ook zeker niet 'verplicht' om in te gaan op een suggestie van een andere inzender. Ieder heeft nu eenmaal zijn eigen ideeën en eigen zoektocht. 
E. Petter
4-1-2013 21:17
Parallelwegik weet het zekerProficiat Hans Klomp!
Ik had de parallelweg ook al bekeken, maar ik heb dit over het hoofd gezien.
En inderdaad: daar was het twee sporig. 
d.kralt
4-1-2013 21:24
Parallelwegik weet het zeker@Hans Klomp : Klasse! 
Rochus Zuurmond
4-1-2013 22:43
n.v.t.het is maar een idee@Martin Snuverink: ik had inderdaad de pagina niet ververst zoals E. Petter al suggereerde maar al had ik dat wel gedaan dan nog ben ik niet verplicht te reageren op een voorgaand bericht. Er was door mij ook naar de Hobbemastraat gekeken maar ik zag geen overtuigend bewijs.

Ik kan mij vinden in de reactie van Ruud van Schie dat het oplossen het hoofddoel is.

Overigens niets dan lof voor Martin Snuverink wat betreft zijn kennis en doorzettingsvermogen bij het oplossen van schijnbaar onoplosbare zoekplaatjes en uiteraard de complimenten voor Hans Klomp!  
H de Haas.
4-1-2013 23:01
Bekend.het is maar een ideeDan zat ik toch ook griezelig dicht in de buurt met mijn idee Koningstraat hoek Parallelweg. En de gedachte dat dit een mast van de bovenleiding is met uithouder voor dubbel spoor blijkt dus ook te kloppen en, maar dat had ik niet vermeld, stonden deze masten in straten met enkelzijdige bebouwing en ook dat klopt. Dus een groot compliment aan Hans Klomp is hier ook op zijn plaats, KLASSE! 
Martin Snuverink
4-1-2013 23:46
Parallelwegik weet het zekerHeren, vooral Hans Klomp, van harte proficiat met de perfecte oplossing! Ik herinner me nog dat ik er weleens fietste toen tram 12 er nog reed. Akelig, met die rails zo dicht bij de stoep!
Wat mij betreft is er geen sprake van competitie. De "Parelleweg" is- achteraf - logisch - maar ik heb er domweg niet aan gedacht.
@Ruud van Schie en Rochus Zuurmond: het gaat niet om verplichtingen, maar er wel om dat we met elkaar tot een oplossing komen. Ik meen dat ik daaraan steeds bijdraag. Het niet reagereren op een suggestie van een ander wekt bij mij de indruk dat die suggestie niet serieus wordt genomen. En als u mijn reacties hier en op andere zoeklpaatjessites kent, kunt u er zeker van zijn dat al mijn reacties zeer serieus zijn, tenzij uit mijn reactie anders blijkt. Dat Rochus de pagina nog niet ververst kon hebben had ik al bedacht en vermeld. Dus niets ten nadele van Rochus, maar wel van mijn ongeduld!  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
5-1-2013 10:23
Parallelwegik weet het zekerGraag sluit ik me aan bij de complimenten aan het adres van Hans Klomp. Chapeau!
Gelukkig heeft mijn intuïtie me niet in de steek gelaten en is dit inderdaad Den Haag gebleken. Ik zal volgende week proberen iets te achterhalen over de bewoners van het huis waarvan de deur openstaat, om te kijken wat de aanleiding kan zijn geweest van deze hulde (?). 
Stefan de Leeuw
6-1-2013 12:59
n.v.t.niet van toepassingGefeliciteerd, Hans Klomp, mooie vondst. Als kleine aanvulling, die mogelijk ook Wim weer verder kan helpen, wil ik het navolgende niet onvermeld laten. De drankbestrijders kenden ook "de(n) Nationale(n) Bond voor Plaatselijke Keuze", zie o.m.
http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/NAGO02xxCOLONxxIISG-30051000332673 en vermoedelijk staat deze tekst (plus een afdeling?) op het zwarte spandoek op de foto.
 
Hans Klomp
7-1-2013 10:16
n.v.t.niet van toepassingDank voor alle complimenten, maar het helpt natuurlijk wel als je 60 jaar in Den Haag hebt gewoond, waarvan 25 jaar in de Schilderswijk en net als Martin "de vouwen uit je broek hebt laten rijden" door lijn 12. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
7-1-2013 10:57
n.v.t.niet van toepassingStefan, heel mooi dat je het spandoek hebt ontcijferd. In een krantenbericht over de Nationale Betoging voor Plaatselijke Keuze wordt vermeld dat één van de twee optochten van station HS vertrok en via de Parallelweg en de Falckstraat ging, dus het afgebeelde punt valt in de route. Als het de Nationale Betoging op 16-2-1924 is, hebben de betoger misschien hier iemand opgepikt of ze zijn even gestopt voor een foto. De deur die openstaat is Parallelweg 27 en waarschijnlijk is dit ook het geval bij Parallelweg 30. Iets significants heb ik daarover niet kunnen vinden, maar een beambte van de H.IJ.S.M. kan natuurlijk best actief zijn geweest in de drankbestrijding. Voorlopig is het een interessante optie dat deze foto de Nationale Betoging voor Plaatselijke Keuze op 16-2-1924 is. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
7-1-2013 13:54
n.v.t.niet van toepassingDe enige foto die ik gevonden heb van de Nationale Betoging voor Plaatselijke Keuze in 1924 staat in het Algemeen Handelsblad. Een verslag in het Haagsche Volk van maandag 18 februari 1924 meldt: "Het groote aantal vaandels dat in de stoeten werd meegevoerd maakte een fleurige indruk". In totaal waren 416 geheelonthoudersverenigingen present. Ook op 13-11-1920 was een dergelijke dag met bijeenkomst in K & W, maar over een optocht wordt niet gerept. Het Vaderland schreef: "Na afloop gingen de honderden groepsgewijze met ontplooide vaandels naar de stations." De route van K & W naar HS liep niet over de Parallelweg. 16-2-1924 blijft favoriet. 

Reageer op Haags zoekplaatje 172
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 1000 tekens):

U kunt nog tekens typen
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief

Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.       naar boven