Uw zoekopdracht

Haags zoekplaatje 171

klik om te vergroten Van de serie van zeven foto's die een onbekende fotograaf in juli 1941 maakte van aanplakbiljetten, spandoeken en dergelijke is nog één zoekplaatje over. Het is denkbaar dat een dergelijke situatie bij meerdere adressen heeft bestaan, maar misschien is het toch mogelijk een straatnaam aan de foto te koppelen. Vanuit een woning kijken we op een geopend tuinhek en de stoep waarop een V is gekalkt. De omtrek van het groengebiedje maakt twee keer een knik. Via aanwinstnummer 1998/146 ziet u alle foto's uit deze serie.

Wie weet waar dit is?

naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
E. Petter
7-12-2012 14:39
n.v.t.niet van toepassingMeestal volgt op de stoep toch een straat. Het is vrij uitzonderlijk als dat niet zo is. Dit moet dan een huis aan een plein zijn, dat maakt wellicht een zoektocht mogelijk. 
Gerard
7-12-2012 15:57
Abrikozenstraat tussen Meloen- en Tomatenstraathet is maar een idee 
E. Petter
7-12-2012 16:18
Niet de Abrikozenstraatik weet het bijna zekerIk ben bang van niet Gerard, daar waren in 1939 geen tuinhekjes, zie foto HGA 0.05101 
H de Haas
7-12-2012 16:46
nog geen idehet is maar een ideeAbrikozenstraat had ik al direct afgewezen, omdat ik die omgeving ken als mijn broekzak, aangezien ik meer dan 26 jaar in de Vlierboomstraat heb gewoond. Direct dacht ik aan de Perenstraat, de doodlopende zijde naar de Mient. Deze kant had wel een gemeenschappelijk plantsoen met schuine zijden, maar daar waren geen eigen voortuintjes. Het V teken is door Churchill in Juli 1941 geìntroduceert en later door de NSB over genomen als propaganda voor Duitsland, betekent dat de foto na 1941 moet zijn gemaakt. Aangezien alle foto´s in een betrekkelijk klein gebied zijn gemaakt, met uitzondering van de Mauritskade, denk ik dat we dit ook in het westelijk stadsdeel moeten zoeken. Ik denk aan een straat met een knik met een breed trottoir en eigen voortuinen. Ik schat de bouwtijd na of omstreeks 1935. 
H de Haas
7-12-2012 17:02
nog geen ideeniet van toepassingAls deze foto van voor 1943 is, dan is de vogelwijk een serieus zoekgebied, daarna was het "sperrgebiet". 
Gerard
7-12-2012 19:10
Abrikozenstraathet is maar een ideeHGA 0.05101 laat Abrikozenstraat 194-224 zien. Hier kan het i.d.d. niet zijn omdat hier geen voortuinen zijn. Ik bedoelde de overzijde aan de Mispelstraat die deze wel heeft.
 
E. Petter
7-12-2012 19:46
Vogelwijk: Pauwenlaan of Kiplaanhet zou heel goed kunnenH. de Haas zou wel eens gelijk kunnen hebben met de Vogelwijk. De Pauwenlaan en de Kiplaan hebben stoepen, waarbij tussen de weg en de stoep nog een extra groenstrook is. Te zien met google earth. 
Rien Solcer
8-12-2012 19:42
nvtniet van toepassingIk denk als dit ZP is opgelost ,dat we dan tevens het adres hebben van de onbekende fotograaf, want je maak niet zomaar een foto vanaf de 1e etage bij vreemden. Ik vraag mij af, als dit bij je voor de deur werd gekalkt, was je dan goed of fout? 
Martin Snuverink
8-12-2012 22:14
Kweenieniet van toepassingEen simpele groenstrook tussen rijweg en trottoir komt wel meer voor. Hier zijn schuine hoeken aan de orde. Helemaal links is een zelfde tuinhekje. Hier zijn dus waarschijnlijk twee gespiegelde huizen. De vormgeving van het tuinhekje is van de jaren 1920-1930 (Art Deco).
Deze configuratie doet zich thans voor op het Van Imhoffplein (Bezuidenhout). Zie http://goo.gl/maps/YjKgN. Maar hier kan het volgens mij niet zijn, omdat voorheen de situatie anders was. Vergelijk dit met HGAfoto 6.03668:
http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced?q_straat_facet=%22Imhoffplein%2C+Van%22. 
Martin Snuverink
8-12-2012 22:20
Kweenieniet van toepassingEen andere mogelijkheid is een afgesneden hoek met een dubbel huis. Zoiets doet zich bijvoorbeeld voor op de hoek Sportlaan –Nieboerweg (het huis van het vroegere gemeenteraadslid mevrouw M. Sicman-Hardeman). Maar ook dit past niet.
Misschien moeten we zoeken naar een andere diagonale straat met huizen van na 1920 en voortuintjes.
Een mooi voorbeeld van trottoirs met een plantsoen ervoor is de Van Heutszstraat (Bezuidenhout), maar hier zijn alleen rechte hoeken.
Je moet echt zoeken naar situaties met hoeken van 45 graden. Eigenlijk zoek ik naar (ten minste) twee huizen onder één kap met de deuren in het midden, schuin op een kruispunt of pleintje.
Een andere mogelijkheid is de Breitnerlaan (twee inhammen met 4 hoeken). Maar HGA foto 0.12635 uit 1940 sluit dit eigenlijk uit.
Deze situaties verhinderen dat hulpdiensten voor de deur kunnen komen. Mogelijk zijn daarom deze profielen later veranderd.
Hoe het ook zij, als dit Den Haag is, wordt dit plaatje zeker opgelost. 
Martin Snuverink
9-12-2012 07:59
Eiberplein 1-4het zou heel goed kunnenHet huizenblok Eiberplein 1-4 is op 1-8-1941 door een bominslag zeer zwaar beschadigd, maar toch weer hersteld. Ik heb de indruk dat er vóór de bominslag een voetpad voor de huizen liep. Nu is hier een ventweg. Het zoekplaatje zou daar dan in de voorgaande maand gemaakt zijn.
In http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=59&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0487-01&mizk_alle=eiberplein is sprake van een profielswijziging op het Eiberplein in 1942. Toeval?
Een beschrijving van de bominslag vindt u bij HGA foto 400583. Daar staat dat de Britse bom vóór de huizen terecht is gekomen. Of het relaas historisch verder helemaal juist is weet ik niet. Hoe kent de onbekende auteur de toedracht? Misschien diende de V op de stoep wel om aan te geven waar de bom moest vallen….
 
Chris Triep
9-12-2012 10:04
Eiberplein 4ik weet het bijna zekerMartin heeft wat mij betreft (vanzelfsprekend) helemaal gelijk. Op de kaart (1935) Identificatienr. z.gr. 1849 (UItbreidingsplan Dudok) is de situatie op het Eiberplein 1-4 van vóór de bominslag te zien. De foto lijkt genomen vanuit de 1e etage van het meest rechter huis nr.4. Dat zou het huis, zoals Rien al suggereerde, van de fotograaf kunnen zijn. Wim kan ik naar ik aanneem zien wie daar toen woonde. 
E. Petter
9-12-2012 14:06
n.v.t.niet van toepassingIk ben nog niet geheel overtuigd. Op luchtfoto 0.87805 uit 1938 lijken we toch ook al de ventweg te zien.
Bovendien is het rechte stuk op het ZP maar enkele meters lang, terwijl het op de luchtfoto en ook op de kaart van Dudok om een heel huizenblok gaat van 4 huizen, dus dat is dan minstens 20 meter.
Er zijn nog meer foto's van de bominslag. Op foto 5.03053 lijkt toch een ventweg te zien. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
10-12-2012 09:29
Niet het Eiberpleinik weet het zekerHelaas slaat E. Petter met zijn bedenkingen de spijker op de kop. Op het Eiberplein anno 1941 liep langs de nummers 1-4 een stoep, dan ventweg en daarna een groenstrook. Dit komt niet overeen met het zoekplaatje. Overigens is er geen reden te twijfelen aan de datering juli 1941. 
Rochus Zuurmond
10-12-2012 20:09
n.v.t.het is maar een ideeZou de fotograaf G. van der Werff kunnen zijn?

Zie: http://www.anp-archief.nl/page/88318/nl
Datering foto ook juli 1941.  
Ruud van Schie
10-12-2012 21:29
Van Imhoffpleinhet is maar een ideeAls ik kijk op HGA foto's 5.20563 en 0.85832 (sept. 1944), dan lijken er nog bomen te staan waar op het zoekplaatje een perkje is. Die bomen staan alleen aan de rechterkant (gezien vanaf de plek van de fotograaf op het zoekplaatje). Dat is een situatie die ik op meerdere foto's van die locatie zie. Op foto's van na het bombardement, is er geen groen meer te zien op het pleintje.
Vreemd is, dat op foto 0.87798 (mrt. 1938) geen groen te zien is.

Een boeiend zoekplaatje. Er zijn niet veel plekken met een dergelijke loop van een stoep bij huizen met voortuinen. Ik zoek naar een bouwblok met een inwendige knik aan de straatkant en voortuintjes. Als het in Den Haag is, zou dat toch vindbaar moeten zijn. Misschien is de situatie sterk veranderd sinds die tijd.
 
Martin Snuverink
11-12-2012 07:37
Niet Van Imhoffpleinik weet het zekerHet verdient aanbeveling eerst de voorgaande reacties te lezen alvorens te reageren. Dit voorkomt een herhaling vanzetten. Van Imhoffplein was al in mijn reactie van 8-12-2012 aan de orde geweest en afgewezen.
Foto 0.72632 uit 1940 maakt dit helemaal duidelijk: er is een ventweg. 
Martin Snuverink
11-12-2012 08:51
Voorburg, Emmastraat 23 en 25het is maar een ideeZie http://goo.gl/maps/xicBH en bijbehorende streetview.
Het zou goed kunnen als hier tuinmuurtjes geweest zijn. En dit betwijfel ik. 
Martin Snuverink
11-12-2012 08:56
Niet in een dure buurtniet van toepassingEr is iets raars met het tuinmuurtje. Ook het lagere tussenstuk is gemetseld in Vlaams verband (afwisselend kop strek), dat in de praktijk alleen wordt toegepast in steens muren. Maar aan de bovenkant te zien lijkt dit tussenstuk halfsteens, afgedekt met een rollaag van drieklezoren (3/4 stenen). Dit kan haast niet waar zijn. Het tussenstuk moet een steens muur zijn afgedekt met wat anders. Wie weet wat en hoe? Dit detail kan belangrijk zijn voor herkenning van buurt of straat, want het is heel goed mogelijk dat zo’n muurtje nog bestaat.
Het lage tussendeel van het tuinmuurtje staat zo te zien verder naar de straat toe dan de hogere delen. Omdat ik twee tuinhekjes zie met een kleine tussenruimte, veronderstel ik dat hier twee gespiegelde huizen naast elkaar staan.  
Ruud van Schie
11-12-2012 09:15
Van Imhoffpleinniet van toepassingIk neem aan dat Martin Snuverink op mij reageert. Dan wil ik graag aangeven, dat ik alle voorgaande reacties goed gelezen heb. Ook die van hem. De 'hier kan het volgens mij niet zijn' heeft mij er niet van weerhouden dezelfde plek nog eens goed te bekijken.  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
11-12-2012 09:22
Niet het Van Imhoffpleinik weet het zekerOok ik heb nogmaals naar het Van Imhoffplein gekeken, op de 1:1000 kaart. Het kan daar inderdaad niet zijn.  
Stefan de Leeuw
11-12-2012 15:47
Spreeuwenlaanhet is maar een ideeHet is een piepklein kansje maar wellicht kan Wim bb HGA001311655 en ook Funda http://www.funda.nl/koop/s-gravenhage/appartement-48509043-spreeuwenlaan-21/fotos/#foto-1
voor alle zekerheid nader bekijken. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
11-12-2012 16:42
n.v.t.niet van toepassingStefan, de Spreeuwenlaan had een rijbaan, stoepen en voortuinen. HGA001311655 laat zoveel groen zien, dat moet van voortuinen zijn. Kan ik niet helemaal duiden maar het wegprofiel en ook een luchtfoto uit 1945 geven geen aanleiding het zoekplaatje in de Spreeuwenlaan te zoeken. 
René Bontje
12-12-2012 12:17
binnenterrein?het is maar een ideeMisschien vergezocht, maar dit zou een achteruitgang kunnen zijn die toegang geeft tot een gemeenschappelijke tuin/parkje. Een dergelijke situatie bestaat aan weerszijden van het Chrysantplein, maar daar is het voor zover ik kan zien niet. Wat mij opvalt is het ontbreken van afsluiterputjes voor gas en water in het trottoir. 
E. Petter
12-12-2012 14:53
n.v.t.niet van toepassingIk neem aan dat het de bedoeling was dat zo veel mogelijk mensen de "V tekens" zien, een achtertuin lijkt dan niet voor de hand liggend.
Verder viel mij nog op dat in het ANP bericht dat Rochus Zuurmond citeert staat: "In alle delen van Den Haag zijn grote spandoeken, landkaarten en affiches bevestigd met een V-teken want…". In alle delen van DEN HAAG, dus niet in andere plaatsen ? Betekent dit dat we zeken in Den Haag moeten zoeken ? 
Stefan de Leeuw
12-12-2012 16:11
n.v.t.niet van toepassing@ E. Petter: Nee, de V is niet specifiek Haags. Zie: bb 500202 en http://www.verzetsmuseum.org/kinderen/nl/voorkant/propaganda,v_actie want de V en OZO - Oranje zal overwinnen - behoorden toe aan de goede kant, maar de moffen maakten er een propaganda-oorlog van.  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
12-12-2012 16:31
n.v.t.niet van toepassingHet krantenbericht gaat over de officieel aangebrachte spandoeken en dergelijke. De op de stoep gekalkte V zal het werk zijn geweest van een enthousiaste NSB'er of Duitser. Deze fotoserie is niet gemaakt door een officiële fotograaf van het ANP. 
Stefan de Leeuw
17-12-2012 21:57
Heel misschien de Frankenstraathet is maar een ideeIk heb naar mijn idee alle Haagse in aanmerking komende pleinen inmiddels wel bekeken. Alle straten wordt wat veel. Alhoewel het daar ook wel niet zal zijn is mijn verzoek aan Wim om toch de Frankenstraat 21-23 nog te checken, vooral ook op oudere kaarten: http://goo.gl/maps/C7GgP ook bb 0.19506. Ik krijg er geen goed beeld van.  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
18-12-2012 09:34
Niet Frankenstraat 21-23ik weet het zekerStefan, bij Frankenstraat 21-23 zie ik op de 1:1000 kaart van 1938 een groengebied voor de deur, althans een met een stippellijn afgezet gebied. De omtrek is een slingerende lijn zonder rechte hoeken.
De Emmastraat 23-25 in Voorburg heb ik ook nog bekeken, maar kan het denk ik niet zijn omdat de voordeuren van de huizen heel dicht bij elkaar staan. Logischerwijs zouden de tuinpaden dan ook zo dicht bij elkaar liggen. 
Paul Wezenberg
25-12-2012 19:22
binnenterrein achter de Klaverstraat het is maar een idee 
H de Haas
26-12-2012 02:58
Niet achter het Chrysantplein/Klaverstraatik weet het bijna zekerDie terreinen die ken ik, daar ben ik vaak doorheen gelopen. In de eerste plaats zijn de tuinhekken anders en in de tweede plaats zet niemand leuzen ergens waar bijna geen publiek komt. Trouwens, ik had deze mogelijkheid ook al bekeken en afgewezen, maar dat weet een ander niet. We zoeken verder! 
G.H. Woortman
20-8-2013 11:45
Kwartellaan??het is maar een ideeDaar waren(zijn) ook zulke hekjes. 
H de Haas.
13-9-2013 00:55
Mezenlaan 38?het zou heel goed kunnenIk vond een foto van een plaats die ik wel kende en gelukkig was daar ook een afbeelding van te vinden in de beeldbank, na lang zoeken omdat ik geen straatnaam meer wist. Ik kreeg de suggestie om dit pand te koppelen aan het zoekplaatje, omdat dit in een hoek is gebouwd en de achterkant waarschijnlijk een gemeenschappelijke tuin heeft. Met andere woorden, we kijken hier vanaf het achterbalkon de tuin in. Ik beschik niet over controlemateriaal en ook Google Earth werkt ondanks herinstallatie ook niet meer, dus voor de zoekers iets om te controleren. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
18-9-2013 10:08
Niet Mezenlaan 38ik weet het zekerBeste Hans, Mezenlaan 38 (aaneengebouwd met Zwaluwlaan 10) heeft geen gemeenschappelijke tuin, het beeld op de 1:1.000 kaart van 1941 matcht niet met het zoekplaatje. 
H de Haas
12-2-2014 21:06
Harderwijkstraat?het is maar een ideeBij het zoeken naar een ander ZP kwam ik een foto tegen van de Harderwijkstraat met een pleintje ter hoogte van de Garderenstraat. Helaas is het niet mogelijk om de foto te vergroten, zodat ik niet kan zien of er ook tuinen voor de huizen zijn. De vorm van het pleintje deed mij weer denken aan dit ZP. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
13-2-2014 09:07
niet de Harderwijkstraatik weet het bijna zekerHans, bedoel je foto 0.26394? Daar zijn geen tuintjes. Op foto 0.26395 zien we wel tuintjes links, maar tussen die tuinen en het perkje loopt de weg. 
Gerard
26-6-2016 18:22
Hoek Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan Voorburghet zou heel goed kunnenHet plantsoentje als je vanaf de pr. Mariannelaan rechtsaf de Binckhorstaan opgaat.

De afmetingen van het plantsoentje en de voortuinen komen aardig overeen met wat we op de foto zien (inschatting). Alsook het soort stenen tuinmuurtjes.

Als je met Streetview vanaf de Binckhorstlaan met de rug naar het trafohuisje naar het plantsoen kijkt kun je een knik zien die de verbreding voetpad rechts op de foto kan verklaren.  
Gerard
26-6-2016 18:37
n.v.t.niet van toepassingBij voorgaande reactie:
Bij hoe zeker ik het weet: Dit had "Het is maar een idee" moeten zijn. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
27-6-2016 09:17
Niet Binckhorstlaan hoek Prinses Mariannelaanik weet het bijna zekerBedankt voor de suggestie Gerard. De tuinhekken op bedoelde hoek bestaan ook uit metselwerk van wisselende hoogte, maar boven het lage gedeelte zit een metalen stang (hier en daar vervangen door hout). Toch zien we hier een situatie waar een plantsoen met een vorm zoals op het zoekplaatje bij past. Misschien brengt dat iemand op een idee. 
Gerard
27-6-2016 20:56
Niet binckhorstlaan hoek Pr. Mariannelaanik weet het bijna zekerIk heb vandaag nog even bij de Beeldbank Leidschendam Voorburg gekeken en op foto's uit 1938 is daar nog geen sprake van een plantsoen. 
Brenda Kölker
14-8-2017 22:46
?het is maar een ideeIs het misschien een woning/gebouw behorende tot een kerk, gezien de aparte ingang? 
Wim de Koning Gans (HGA)
15-8-2017 09:11
niet van toepassingniet van toepassingNiet zozeer de ingang is bijzonder, maar het plantsoen dat waarschijnlijk achtzijdig of trapeziumvormig is, en direct aan de stoep grenst. 
Martin Snuverink
20-2-2018 08:21
Voorburg, Laan van Leeuwesteyn 6-8, 10--12 of 14-16het zou heel goed kunnenInhampleintje met 3 blokken gespiegelde huisparen met deuren in het midden. Bouw jaren 1920. Zonstand is in orde. Tuinmuurtjes van zelfde stijl en metselverband, maar mogelijk herbouwd. Pleintje zou heringericht moeten zijn.
Graag een second opinion.
N.B. De Haagse Beeldbank noemt de straat Laan van Leeuwensteijn, maar deze spelling is niet de officiële. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
21-2-2018 15:37
niet de Laan van Leeuwesteyn in Voorburgik weet het bijna zekerBeste Martin, dit zag er veelbelovend uit maar ik heb een afbeelding gevonden (uit de beeldbank van Leidschendam-Voorburg die momenteel offline is) waarop het pleintje in 1934 te zien is. Er konden toen al auto's het pleintje rondrijden. Helaas. 
Laan van Leeuwesteyn, uitgeverij C.L.V.
Laan van Leeuwesteyn Voorburg, Uitgever C.L.W., collectie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, signatuur 1V1934-8 

Reageer op Haags zoekplaatje 171
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 1000 tekens):

U kunt nog tekens typen
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief

Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.       naar boven