Uw zoekopdracht

Haags zoekplaatje 157

klik om te vergroten Deze reproductie van een "Momentopname uit het Haagsche straatleven" is onder identificatienummer 6.11541 al geruime tijd te vinden in de Haagse beeldbank. De locatie van dit Wiener Café is nog steeds onduidelijk. De door Wagner & Weber uitgegeven kaart dateert van rond 1910. Er was toen een Wiener Café in de Gortstraat 5, dat was niet op een hoek. Er is al eens door iemand geopperd dat het zou gaan om de plek waar nu de Wiener Konditorei zit, Korte Poten hoek Apendans. Die zaak was daar rond 1910 nog niet gevestigd en ook de gevel in de Apendans komt niet overeen met wat we op het zoekplaatje zien. Het café zit op de hoek van een smalle straat met twee paaltjes bij de ingang, links een schampsteen.

Wagenstraat 29, hoek Gedempte Raamstraat, Den Haag.


naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
E.Petter
31-10-2012 22:28
Passagehet zou heel goed kunnenin het boek 'de vermakelijke stad' van Jan Hein Furnee staat een Wiener Cafe genoemd, dat zich bevindt in de passage van het Buitenhof naar de Spuistraat.
geopend in 1885. 
Martin Snuverink
1-11-2012 00:17
Nog geen ideeniet van toepassingEen geheimzinnig plaatje,. Volgens http://www.suikerzak.nl/catalogussr.php, zoeken wiener, was er een Wiener Café in de Lange Houtstraat 3; dit is het pand waarin nu Restaurant Trias zit. Dit komt niet overeen met de locatie van het zoekplaatje.
Voor 1900 was het Wiener Café (grand café) aan het Buitenhof, hoek Passage, maar dit was al voor de eeuwwisseling failliet. Hierover is een smakelijkg verhaal. Zie http://books.google.nl/books?id=uxh8gYiOgbYC&pg=PA212&dq=wiener+cafe&hl=nl&sa=X&ei=o7CRUOWWJ-q20QX3sYB4&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=wiener%20cafe&f=false. Erna kwam hier Café Restaurant Riche.  
Martin Snuverink
1-11-2012 09:16
Buitenhof 50het zou heel goed kunnenEen serieuze mogelijkheid is Buitenhof 50, hoek Halstraat, kort voor of na de bouw van de nieuwe Bonneterie (1912). De ingang van het Halstraatje was destijds inderdaad voor rijtuigen afgezet met twee palen (zie foto’s 0.13220 en 0.13225). Buitenhof 50 kreeg een nieuwe pui en werd later (na 1920?) na weer een volledige verbouwing van de pui Café Old Dutch, zie foto’s 0.13549 uit 1933 en 1.06569 uit 1937.
Het opvallend brede trottoir met de ronding staat exact zo op de plattegrond van 1916. Helaas is het pand in 1979 gesloopt, zodat we niets meer ter plaatse kunnen controleren. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
1-11-2012 09:48
Niet Buitenhof 50ik weet het zekerBedankt voor je suggestie Martin. De zijgevel van Buitenhof 50 is te zien op foto 0.13221. De gevel komt niet overeen, ook mis ik het hekje dat de eigen stoep van dit pand afschermde. Ik denk overigens dat we er rekening mee moeten houden dat Wiener Café hier als "soortnaam" gebruikt is en dat het café mogelijk niet onder die naam in publicaties terug te vinden is. 
Martin Snuverink
1-11-2012 11:17
Sloopgebied Grote Marktstraathet is maar een ideeDe foto lijkt sterk geposeerd, in scene gezet, als een soort reclame. De types bieden dan weinig houvast. Als de foto is gemaakt in het gebied dat in 1920 is gesloopt voor de Grote Marktstraat e.o., dan wordt het heel moeilijk.
De bebouwing is diep 19e-eeuws, maar de pui is van na 1900.
 
Stefan de Leeuw
1-11-2012 12:17
n.v.t.niet van toepassingToevallig heb ik enige tijd geleden al gezocht naar de plaats van dit zpl en het toen noch heden gevonden. Ook ik ga uit van een soortnaam en passeerden bij mij alle genoemde straten al de revue. Mede omdat 80% van de beeldbankfoto's van W & W in de buurt van de Grote Markt, Prinsegracht, Boekhorststraat en Wagenstraat werden gemaakt en de maker bepaald niet met een pocketcamera op pad was geef ik Martin's laatste ideeën een goede kans de juiste te zijn. 
Rochus Zuurmond
1-11-2012 16:27
n.v.t.niet van toepassingOp foto 0.75965 is dezelfde persoon met het pakje in zijn linkerhand te zien in de Wagenstraat, hier ook in gesprek met twee dames. 
Hans Klomp
1-11-2012 17:16
Herenstraat hoek Apendanshet is maar een ideeZie voor een redelijke gelijkenis foto 0.06879 
H de Haas.
1-11-2012 21:14
De Kissemstraat?het is maar een ideeAlle stegen en straten die ik tot nu toe heb kunnen vinden hadden (hebben) een verhoogde stoeprand met klein trottoir. De Kissenstraat heeft dat niet en ziet er uit als een "wandelpromenade" hetgeen ook het geval is op het ZP. 
Martin Snuverink
2-11-2012 06:00
Wagenstraat 29 hoek Gedempte Raamstraat (nu Grote Marktstraat)ik weet het bijna zekerAangemoedigd door het bericht van Stefan heb ik verder gezocht op de plattegrond van Lobatto. Zoekend naar een steeg kom ik op de Gedempte Raamstraat die tot 1925 lag waar nu de Grote Marktstraat loopt. Mensing & Visser (zie foto 0.75965) zat op Wagenstraat 27; dit is vlak bij de Ged. Raamstr.. Het café moet dan nummer 29 hebben en heeft de doorbraak overleefd. Foto 0.75779 toont nog M&V, nu bijna op de hoek van de Gr. Marktstr.. Foto 0.75959 toont het pand na voltooiing van de GM-straat en verbouwingen met buur M&V. Kijk ook eens naar foto 6.07580.
Het pand stond er in 1968 nog, maar in 1980 niet meer.
Vergelijk de onderdorpel van de etalage met die op foto 0.75683. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
2-11-2012 10:38
Wagenstraat 29 hoek Gedempte Raamstraatik weet het zekerMartin had de bewijsvoering al bijna helemaal rond. Restte nog de vraag of op het het adres Wagenstraat 29 inderdaad een café heeft gezeten. Op dat adres woonde van 8-12-1911 tot 20-4-1920 caféhouder/kastelein Jacobus Johannes Olivier (geboren 21-12-1879). De Gedempte Raamstraat heeft erg weinig visuele sporen nagelaten, dus een heel knappe oplossing. Proficiat Martin, en bedankt!
De situatie op de hoek van Wagenstraat en Grote Marktstraat is ook te zien op foto 0.24822, inclusief de zijgevel van Wagenstraat 29. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
2-11-2012 10:50
n.v.t.niet van toepassingNatuurlijk ook dank aan Stefan de Leeuw en Rochus Zuurmond voor hun aandeel in de oplossing! 

Reageer op Haags zoekplaatje 157
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 1000 tekens):

U kunt nog tekens typen
Haagse zoekplaatjes wordt u aangeboden door het Haags Gemeentearchief

Heeft u de smaak te pakken? Meer zoekplaatjes uit heel Nederland vindt u op www.zoekplaatjes.nl.       naar boven