Uw zoekopdracht

Haags zoekplaatje 118


klik om te vergroten Deze foto staat al een tijdje bij de zoekplaatjes van www.haagsescholen.nl. Reacties zijn er nog niet op gekomen. Het gaat om de bewaarschool waarop Paulus Theodorus Wetselaar (geboren Den Haag 18-9-1905) zat. Zijn vader Isaac Wetselaar, stoffeerder, woonde in de periode 1905-1911 op de adressen Van Ostadestraat 278 en Vaillantlaan 339 en vanaf 28 april 1911 aan de Vaillantlaan 34. We moeten dit dus zoeken in de buurt van de Van Ostadestraat en Vaillantlaan. Achter de kinderen en leidster zien we een betonnen schutting en daarachter een rij huizen met dwarskap waarin kleine dakramen. De afstand tussen de ramen op de eerste verdieping en de daklijst is opvallend klein. Vóór deze huizenrij zijn twee uitbouwen zichtbaar, dat moet betekenen dat we de achterkant van de huizenrij zien. Het boompje links achter de leidster smelt min of meer samen met wat oogt als een torenspits.

Vaillantplein 17-18, Den Haag.


naam/datumwaar?hoe zeker?toelichting
Stefan de Leeuw
vr 8-6-2012 15:30:44
n.v.t.niet van toepassingDe kerk zou natuurlijk de Sint-Marthakerk aan de Hoefkade kunnen zijn. De bredere toren met het zadeldak werd pas later aangebouwd (beeldbank 6.01279). Misschien is de Heilig Hartkleuterschool aan de Van Ostadestraat een optie, maar of dit gezin RK was is mij onbekend; mogelijk weet het HGA dat.  
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
di 12-6-2012 10:37:08
n.v.t.niet van toepassingStefan, als het gaat om Van Ostadestraat 221 zou er zicht op de kerk aan de Hoefkade kunnen zijn. Op het binnenterrein Van Ostadestraat-Van Mierisstraat-Jan de Baenstraat-Jan van Goyenstraat waren in 1925 bijgebouwen van de St. Willibrordus- en St. Bonifaciusschool, of er daarvoor hofjeswoningen gestaan hebben weet ik niet, er was wel ruimte voor. Of de familie Wetselaar R.K. was is mij niet bekend.  
Stefan de Leeuw
do 14-6-2012 11:00:23
n.v.t.niet van toepassingBedankt, Wim. Hierbij mijn verdere bevindingen tot op heden. O.m. uit http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Geschiedenis-van-Schilderswijk.htm blijkt dat er tot eind 19e eeuw volop hofjes op de binnenterreinen werden gebouwd. Anderzijds was er in die dagen ook sprake van een wildgroei van wat toen kinderbewaarplaatsen heette. Volgens internetbronnen had Paulus Theodorus twee broers, t.w. Theodorus Carolus geb. 1907 en Jacques geb. 14-3-1912, en een zuster, t.w. Josephina Maria Carolina (naar haar moeder) geb. 13 of 10-3-1909. Allen zijn inmiddels overleden. Van de genoemde broers zijn op www.haagsescholen ambachtsschool-foto's te vinden en van Josephien zijn daar drie foto's te vinden, waarvan één op een ook al onbekende bewaarschool en de andere twee op openbare(!) scholen. 
Hans Klomp
di 19-6-2012 13:24:30
n.v.tniet van toepassingDe torenspits lijkt mij wel wal iel. Is dit niet eerder een fabrieksschoorsteen? 
Martin Snuverink
vr 22-6-2012 05:31:33
n.v.t.niet van toepassingPaulus Theodorus Wetselaar is geëmigreerd naar Amerika en trouwde daar met Lucille Stevens.
Zijn vader Isaac Wetselaar, winkelbediende, is in 1881 in Den Haag geboren en daar in 1905 getrouwd met Josephina Maria Carolina van Rooij uit 's-Hertogenbosch. Later stond hij genoteerd als behanger.
Vader van Isaac was Paulus Wetselaar uit Rijsbergen, die in 1880 trouwde met Neeltje Adriana van Twist uit Dordrecht. De vader van Paulus heette ook weer Izak en kwam uit Groningen. Hij is 3x getrouwd, waarvan 2x met zusjes De Graaff uit Marken; hij woonde in diverse plaatsen in Noord-Brabant.
De vader van Izak SR heette weer Paulus en was een commies. De familie was afkomstig uit Coevorden.
Schoonouders van Izak SR waren Willem de Graaff en Neeltje Heertjes. Deze familie leidde een mobiel bestaan over het hele land. Willem was belastingambtenaar.
Gezien het ambtenaarschap en de streken van herkomst was de familie Wetselaar in Den Haag zeer waarschijnlijk niet katholiek. Relatie met de St. Willibrordusschool of de St. Bonifaciusschool in de Jan de Baenstraat 75 en 75A (samen later Mariaschool geheten) is dus onwaarschijnlijk.
De vermeende kerktoren is veel te smal voor kerktoren en zal eerder een schoorsteen van een bedrijfsstookinstallatie zijn.
Het is aannemelijk dat we op een binnenterrein uitkijken. De straten hadden immers geen of nauwelijks straatbomen. We kijken zeer waarschijnlijk tegen de achterzijde van een woningrij van een hofje aan. Deze woningen hebben een parterre, een verdieping en een kap waarvan de nok evenwijdig aan de voorgevel staat. Erboven zien we de puntdaken uitsteken van de huizen in de volgende straat. Dit betekent dat de huizen in die straat waarschijnlijk uit drie woonlagen plus kap met haakse nok hebben.
Wordt vervolgd. 
m
vr 22-6-2012 05:34:18
Achter v/h Rembrandtstraat 301het zou heel goed kunnenIn het Gemeentearchief heb ik de huisnummerkaart van 1925 (de oudste die er is) van een deel van de Schilderswijk bestudeerd en ben tot de volgende oplossing gekomen.
De groep bevindt zich op het binnenterrein ingesloten door de Rembrandstraat, Van Ostadestraat, Jan de Baenstraat en Jan van Goyenstraat en wel acht Rembrandtstraat 301, zijnde een poort. Daarachter was een onbebouwd terrein dat als speelgelegenheid voor de kleuters diende. Er was immers nauwelijks andere speelruimte in de buurt. Dit betekent niet dat precies hier ook de bewaarschool was, want die kan evengoed een willekeurig huis zijn geweest. Men kijkt naar een schutting die niet van beton, maar van hout is. Een betonnen en ook nog geschoorde schutting anno 19102 in de Schilderswijk is ondenkbaar. De hofjeswoningen die we zien hebben hun toegang via poorten in de Jan de Baenstraat en dragen de huisnummers 66 t/m 66E en 82 t/m 100. De toegang tot het toneel van de foto is via de poort met adres Rembrandtstraat 301. Vanaf 1913 was op dit terrein een bergplaats van J.J. van Rooden van de Hobbemastraat 53. De hogere bebouwing schimmig links op de achtergrond moet dan van de scholen Jan de Baenstraat 75 zijn. Scholen waren doorgaans hoger dan de huizen.
Van het betreffende fragment van de huisnummerkaart heb ik een scan gemaakt en meegestuurd, waarop ik toevoegingen inkleur heb gegeven. Geel is de poort met een stukje van het binnenterrein. Groen is de schutting. Rood is de nok van de rij hofjeswoningen.
Wie een en ander wil bevestigen of gaten wil schieten is welkom. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
vr 22-6-2012 11:45:48
Niet achter v/h Rembrandtstraat 301ik weet het zekerBedankt voor je speurwerk Martin. Helaas blijkt uit luchtfoto's van de door jou gevonden plek dat het daar niet geweest kan zijn. Achter Rembrandtstraat 301 stond Van Ostadestraat 191 (op het detail uit de 1:1000 kaart van 1925 gemarkeerd met groen), een langwerpig gebouw dat het binnenterrein grotendeels opvulde. De hofjeswoningen achter Rembrandtstraat 301 waren Jan de Baenstraat 94-100, die zijn nog te zien op de luchtfoto en ze hebben helaas een andere kap dan de huisjes op het zoekplaatje. Achter Rembrandtstraat 281-287 was meer ruimte. Hier was uitzicht op Jan de Baenstraat 66-66E, in 1979 al gesloopt. Het is niet waarschijnlijk dat die huisjes van een ander type waren dan die we nog wel zien op de luchtfoto's. Mijn conclusie is dat het niet achter Rembrandstraat 301 of 281-287 was. 
klik om te vergroten
detail 1:1000 kaart 1925

klik om te vergroten
Luchtfoto Dienst Stedelijke Ontwikkeling 12-7-1979 met op de voorgrond de Rembrandtstraat

klik om te vergroten
Luchtfoto Dienst Stedelijke Ontwikkeling 12-7-1979 met horizontaal in het midden de Jan de Baenstraat
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
vr 22-6-2012 12:18:19
n.v.t.niet van toepassingVoor wie zich afvraagt waar ik deze luchtfoto's vandaan heb: ze komen uit het fotoarchief van DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling). Niet alle foto in dat archief zijn al in de Haagse beeldbank opgenomen. Voor zover de foto's van DSO nog niet in de beeldbank staan, zullen ze daar geleidelijk aan in opgenomen worden. 
d.kralt
wo 27-6-2012 20:37:35
(in de buurt van de)Koningstraathet is maar een ideeOp het zoekplaatje is aan de rechterrand een niet al te hoge schoorsteen te zien. Hij lijkt wel wat op schoorsteen van de foto op deze link : http://www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/cfcf67d0-e8c1-4b56-9e4d-fdaaeebf9f61

(id. nr. 0.38985) 
Martin Snuverink
za 7-7-2012 10:26:43
Tussen Koningstraat, Groenewegje, Gortmolen en Fagelstraathet is maar een ideeHeel goed opgemerkt van Dik Kralt. Die schoorsteen had ik niet eerder opgemerkt.
Dat deze schoorsteen van bakkerij Broerse is geweest betwijfel ik.
Wat de hofjeswoningen betreft: dit zijn hele huisjes, dus er zijn geen bovenwoningen vanwege de korte ramen op de verdieping. We zien de achterkant. Er zijn ook uitbouwen. Een voorbeeld van zulke huisjes geeft archieffoto 0.38979 in de Koningstraat, maar het is niet duidelijk waar dit precies geweest is: er zijn geen huisnummers gegeven (nummers in de 40?). Bovendien zijn deze huisjes mogelijk al in 1935 gesloopt.
Foto 6.08036 toont ook een schoorsteen. Op de plaats van de nissenhut zouden dan bovengenoemde hofjeswoningen kunnen hebben gestaan. Dit is op het terrein dat nu Gortmolen heet. In dat geval zou de foto zijn genomen achter de gebouwen van het Groenewegje tussen Gortmol en Koningstraat. Hier heeft een fabriek gestaan, maar ik weet niet welke. In ieder geval niet de gigantische meel- en broodfabriek die in 1898 in de as is gelegd.
 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
ma 9-7-2012 14:37:05
n.v.t.niet van toepassingMartin, de Brood- en Meelfabriek aan het Groenewegje is in de as gelegd maar het pand Groenwegje 6 lijkt er toch verdacht veel op: foto 0.22622. Een gedeelte van het pand moet behouden zijn. Op de 1:1000 kaart van 1923 loopt het door toch achter Koningstraat 20. Hofjeswoningen waren er niet in dat blok. Wel in het blok Groenewegje-Gortmolen-Spinozastraat-Oranjeplein, maar een uitbouw die grenst aan een open plek was daar niet. 
E. Petter
21-10-2012 23:22
Rubensstraathet is maar een ideeDe huisjes op foto 6.14698 lijken wel wat op die op het zoekplaatje. 
Theo Westerduin
14-11-2012 23:05
n.v.t.het is maar een ideeHier nog niet gelezen over deze prachtfoto: alles staat schuin, Kan het een oprit zijn? Zie ook de tafeltjes, Alles loopt rechts af naar beneden. De voorgrond lijkt een geasfalteerd (?) gedeelte, de achtergrond is anders. Bij het meisje helemaal rechts is in het midden de overgang te zien. De juffen zitten op een verhoging die vlak voor een laag muurtje staat. Naast het eerste tafeltje links zie je de zwevende voet van de juf en daarachter het muurtje. Het jongetje in het midden met de witte bloes zit op het eind van het muurtje te zien bij zijn handen. 
E. Petter
27-11-2012 21:29
Zorgvlietstraathet zou heel goed kunnenOp foto 0.87697 (genomen vanaf de toren van de kerk aan de Elandstraat) zien we aan de linkerkant een schutting, die veel lijkt op de schutting op het ZP. Bovendien staat er achter deze schutting een pijp en bomen en die zien we eveneens op het ZP. Ook waren er in dit gebied hofjeswoningen. Aan de linkerkant van het ZP zouden we dan de achterkant van de kerk aan de Elandstraat zien (met een smalle spits). De foto is uit 1910 en het ZP zou ook ongeveer in die tijd gemaakt zijn. 
E. Petter
28-11-2012 00:17
Zorgvlietstraat of Hemsterhuisstraathet zou heel goed kunnenBij nader inzien is er te veel afstand tussen de schoorsteen en de bomen. Wel zien we bij de bomen iets wat op een schoolgebouw lijkt.
Het kan ook de Hemsterhuisstraat zijn want het rechthoekige gebouw op de voorgrond staat er nog steeds (zie foto 0.87642) en de schutting staat dan dus eigenlijk een straat verder. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
28-11-2012 10:04
n.v.t.niet van toepassingTussen de Hemsterhuisstraat en de Zorgvlietstraat was inderdaad een groot binnenterrein. Vanaf de Veenkade doorsneed de Bloemstraat dit gebied gedeeltelijk. De 1:1000 plattegrond van 1931 laat zien dat er waarschijnlijk al hofjeswoningen gesloopt zijn in de Zorgvlietstraat, maar dat gebied is te zien op de vanaf de toren van de Elandstraatkerk genomen opname. Daarin herken ik niet het zoekplaatje. Op de plattegrond van Zorgvlietstraat, Hemsterhuisstraat en omgeving zie ik helaas geen match met het zoekplaatje.  
E. Petter
28-11-2012 14:11
n.v.t.niet van toepassingBedankt Wim voor je reactie. Als je er van uit gaat dat de schutting - die we alleen links kunnen zien - over het gehele binnenterrein loopt, dan heb je aan het eind (niet ver van de Veenkade) de situatie met in deze volgorde:
'schoolgebouw' - open ruimte - schutting - bomen - rijtje lage hofjeswoningen - hogere bebouwing dwarsgeplaatst op de hofjeswoningen.
Hierin zag ik een match met het ZP.
Wat niet matcht is de positie van de schoorsteen en de Elandstraatkerk, want daarop kan vanaf het genoemde 'schoolgebouw' geen zicht meer zijn. 
E. Petter
28-11-2012 14:39
n.v.t.niet van toepassingEr staat trouwens op www.haagschescholen.nl ook een zoekplaatje van de bewaarschool van de Josephine Wetselaar, de zus van Paul ? En... dezelfde bewaarschool ? 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
28-11-2012 17:33
niet Hemsterhuisstraat 2Eik weet het zekerHelaas heer Petter. Dichter bij de Veenkade stond de school Hemsterhuisstraat 2E, in 1931 al Museum voor het Onderwijs. De schutting daarvan grensde aan de Bloemstraat, zie
http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced?q_straat_facet=%22Bloemstraat%22. 
E. Petter
7-12-2012 15:18
Paulus Potterstraathet is maar een ideeHaagescholen.nl geeft de volgende bewaarscholen in de schilderswijk in 1911:
- Hoefkade 902
- Paulus Potterstraat 146
- Vaillantplein 18
Vaillantplein (gebouw bestaat nog) was zeker niet aan een binnenterrein.
Van de andere twee lijkt de Paulus Potterstraat het meest kansrijk, want daar was een groot binnenterrein met ook hofjeswoningen.
Foto's om dit verder te onderzoeken lijken er in de beeldbank niet te zijn. 
E. Petter
11-12-2012 21:46
Koningstraat 118het zou heel goed kunnenPaulus Potterstraat kom ik absoluut niet verder mee. Luchtfoto's matchen niet. Heb nu een andere oplossing:
In de Koningstraat 118 was sinds 1880 een bewaarschool, vlak bij de Schilderswijk. Op foto 0.38984 is helemaal links te zien dat er dwars achter de school een rijtje woningen stond in dezelfde orientatie van het ZP. Ik ga er van uit dat de foto van het ZP meer naar rechts gemaakt is.
Op foto 0.28334 zien we dat er op het terrein van de bewaarschool een schoorsteen stond, en die zouden we dan helemaal rechts op het ZP zien. 
E. Petter
11-12-2012 21:55
voortzettingniet van toepassingDe schoorsteen is ook goed te zien op foto's 0.38699 en 0.38698 genomen vanuit de Koninginnestraat.
Verder ga ik er vanuit dat we links de torenspits van de St. Jozefkerk zien, zoals op foto 6.14686 met daarvoor de wat hogere bebouwing op de hoek van de Falckstraat zoals op foto 0.19065. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
12-12-2012 09:42
Niet Koningstraat 118ik weet het zekerSorry maar de bewaarschool Koningstraat 118 stond in het blok tussen Koningstraat, Tullinghstraat, Falckstraat en Hoefkade. Aan de laatstgenoemde drie straten stond een openbare lagere school, verder enkele woonhuizen maar geen hofjeswoningen. Het is uitgesloten dat de hofjeswoningen op het zoekplaatje Koninginnestraat 82A-82I zijn. Vanaf het schoolplein naar het zuiden of zuidoosten waren voorgevels aan de even kant van de Hoefkade te zien. 
E. Petter
12-12-2012 09:57
n.v.t.niet van toepassingWim, ik bedoelde niet dat de hofjeswoningen van de Koninginnestraat in het blok van de bewaarschool stonden, want dit is het blok ernaast. Deze foto's heb ik slechts genoemd vanwege het zicht op de schoorsteen.
Er lijken toch echt wel hofjeswoningen zichtbaar op foto 0.38984 links achter de bewaarschool. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
12-12-2012 11:55
n.v.t.niet van toepassingBeste E. Petter, excuses dat ik u niet goed begrepen had. Inderdaad toont foto 0.38984 hofjeswoningen. De 1:1000 kaart van 1925 laat deze niet meer zien, maar de Gemeentekaart van 1895 wel (de bladen zijn verschenen ongeveer 1895-1901). Drie huisjes stonden achter de huizen Koningstraat 106-112, die er in 1880 nog niet waren. In het adresboek van 1901-1902 staan deze adressen al vermeld, dus op het moment van het zoekplaatje was er geen vrij zicht meer op de drie hofjeswoningen. Drie is ook te weinig en ze zagen er ook iets anders uit, dus helaas terug bij af. 
E. Petter
12-12-2012 12:56
n.v.t.niet van toepassingBedankt Wim. Ik had er inderdaad op gespeculeerd dat de rij van hofjeswoningen achter de bewaarschool nog verder naar rechts doorliep en dat blijkt dus helaas niet het geval want er waren er maar drie. Dan houdt het op. 
jan heppener
24-2-2013 16:40
rijswijksestraathet is maar een ideewas in het verleden een school later clubhuis de mussen we zien daar de speelplaats achter de betonnen schutting zien we volgens mij de delpratwoningen 
Corrie Wierenga-Mulder
19-10-2014 18:50
Rijswijkhet is maar een ideeIk ben zelf van 1953 en heb in de Rembrandtstraat nr? Op de bewaarschool bij de zusters gezeten. Het was het stuk tussen de Jan van Goyenstraat en de Tennierstraat. Aan het eind van de Rembrandtstraat waren ook hofjeswoningen. Hat was n brede deur ong in het midden van dat stuk. Ik woonde zelf een blok terug richting Hoefkade. Het schooltje was oud en de schutting was er nog want daar was een klimrek tegen in mijn tijd. Misschien n klein stukje in de goede richting 
Corrie Wierenga-Mulder
19-10-2014 19:20
Rijswijkhet is maar een ideeDe bovenste luchtfoto is volgens mij het verkeerde stuk Rembrandtstraat want die daken die je achter de huizen ziet is van de Houtzagerij van Nagelkerke die aan de van Ostadestraat was. Daar heb ik nl m'n hele jonge jaren op uitgekeken. 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
20-10-2014 09:57
Niet Rembrandtstraat tussen Jan van Gojenstraat en Teniersstraatik weet het zekerBeste mevrouw Wierenga, aan beide zijden van de Rembrandtstraat tussen de Teniers- en de Jan van Gojenstraat was geen binnenterrein van voldoende omvang met zicht op hofjeswoningen. Ik voeg een stukje 1:1000 kaart toe uit 1925 (blad K6). 
H. de Haas.
6-2-2015 01:51
N.V.T.niet van toepassingNa het zoekplaatje van de kinder verpleging en het een dakterras betrof ook aan de Stille Veerkade dacht ik zo dat dit plaatje ook op een dakterras genomen kon zijn. Dan komt het Heilige Geesthofje in beeld en de Nieuwe Molstraat. Heb daar ook niets kunnen vinden. Maar nu komt het, volgens mij hebben we te maken met een fotomontage, niet voor de eerste keer, want ik vind die 3 kinderen opvallend klein ten opzichte van de rest en de jongen daar naast opvallend groot. Al eerder werd opgemerkt dat er het een en ander scheef staat. Uitgaande van een dakterras zitten we dus hoger dan de rest. 
H. de Haas.
6-2-2015 01:57
N . V . T.niet van toepassingVervolg. Maar dan klopt het weer niet met die boom die gewoon in de grond staat. Dus denk ik dat we de omgeving gewoon moeten vergeten en zoeken naar een inrichting voor kinderen. 
H. de Haas.
27-2-2015 23:52
Boomsluiterskade?het zou heel goed kunnenBij een van de vorige zoekplaatjes was een dakterras aan de Boomsluiterskade en ik had geopperd dat dit ZP ook weleens dat zelfde dakterras zou kunnen zijn. Kwam net een foto tegen waar waarschijnlijk het gebouw van de achtergrond op staat, misschien iets om verder uit te zoeken. De betreffende foto is nr. 5.01212 
Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief)
2-3-2015 10:33
n.v.t.niet van toepassingDe hofjeshuisjes Boomsluiterskade 70-86 lijken wel op die van het zoekplaatje. Ik heb de 1:1000 kaart bekeken van 1924 en zie hier geen mogelijkheden. De NH school aan de Boomsluiterskade stond helemaal ingebouwd. Ten oosten en zuiden van de hofjeswoningen (er waren meerdere rijen) was wel open ruimte, maar daar was geen pand dat als school voor kinderopvang kinderbewaarplaats gebruikt zou kunnen zijn. 
Martin Snuverink
2-3-2015 14:37
Onoplosbaarhet zou heel goed kunnenOok ik vermoed al jaren fotomontage. Het plaatje is een compositie van ten minste twee (fragmenten van) foto’s. Het jongetje met de handen in de zak staat op een plank die achter het viertal kinderen op de achtergrond langsloopt. Dan zijn deze kinderen veel te klein afgebeeld. De kinderen op de voorgrond zijn winters gekleed en het kleine viertal is luchtiger gekleed, in elk geval zonder jas; dit klopt natuurlijk niet. Ik durf er zelfs op te gokken dat het eerstgenoemde jongetje op de plank hetzelfde jongetje is als dat van het kleine viertal.
Als we nu het kleine viertal dan wel de grote gro 
H. de Haas.
27-6-2015 16:15
N V T.niet van toepassingEr zijn van die plaatjes die je toch bezig houden. Martin opperde dat het jongetje op de plank dezelfde zou zijn als dat kleine jongetje op de achtergrond. Mij was al eerder opgevallen dat het jongetje op de plank grote gelijkenis vertoont met het vierde jongetje aan de linker kant van de foto. De grootte is ongeveer gelijk, de plooi in de pet en de pet zijn gelijk, plooi in de jas lijkt ook gelijk en de rest is hier en daar wat bijgewerkt, dus mijn vermoeden van een montage wordt steeds sterker en dan kan je lang zoeken! 
d.kralt
28-2-2017 00:07
achterzijde van de school Vaillantplein/achterzijde van de huizen aan de van de Neerstraatik weet het zekerIk heb deze foto nog eens bekeken en ben tot de conclusie gekomen dat het de achterzijde van de school aan het Vaillantplein gezien naar de achterzijde van de huizen aan de van der Neerstraat. Op foto's 203415 en 203461 is het volgende duidelijk te zien:
1. de vorm van het dak en de positie van de schoorstenen
2. de vorm en de plaats van de uitbouwen, met de kleine raampjes tussen het dak van de uitbouw en de achterzijde van de huizen
3. links op de foto en op het zptje zijn twee huizen te zien met een schilddak
4. de positie van de ramen, vlak onder de dakgoten 
Wim de Koning Gans (HGA)
28-2-2017 09:08
Vaillantplein 17-18ik weet het zekerGeweldig Dik! Op 28-11-2012 suggereerde E. Petter al dat het dezelfde bewaarschool zou kunnen zijn als die waarop Josephine Wetselaar zat. Dat is niet verder uitgediept maar blijkt dus te kloppen. De bewijsfoto's stonden toen overigens nog niet in de beeldbank. Alles klopt. De schoorsteen op het binnenterrein zien we rechts op het zoekplaatje. Verrassend dat het geen hofje is waar we tegenaan kijken.  
Hans de Haas
1-3-2017 12:02
Bekend.niet van toepassingDe suggestie van school Het Viooltje had ik al eerder gedaan aan de hand van een foto op Haagse Scholen. Vreemd dat deze suggestie niet verder is onderzocht en is gewist. Wat ik wel vreemd vind aan deze foto is dat die kinderen op de achtergrond zomers zijn gekleed terwijl er geen bladeren aan de bomen zitten en de rest warm is gekleed. Ook de afmetingen kloppen niet. Verder geen probleem, het is opgelost en daar gaat het om. 
Wim de Koning Gans (HGA)
1-3-2017 13:31
n.v.t.niet van toepassingHans, je hebt inderdaad op 18-10-2015 een reactie geplaatst: "Deze foto staat in de beeldbank niet onder nummer, maar met omschrijving (ca 1910), Het Viooltje, kleuterschool Vaillantplein (1897-1985). Zie verder Haagse Scholen. Deze kwam ik bij toeval tegen."
Wanneer ik een nieuw zoekplaatje plaats moet ik bij alle oudere het menu vervangen. Het gevaar is dat ik dan een oudere versie gebruik waarop niet de laatste reacties staan. Dat zal hier gebeurd zijn. Het spijt me dat je reactie verdwenen is.
Dat op Haagse Scholen de oplossing al staat, heb ik ook gezien. Ik denk dat het niet zo stellig bedoeld was. Er staat een (interne) opmerking bij "Bewaarschool in de buurt van de Vaillantlaan". 
E. Petter
2-3-2017 13:45
n.v.t.niet van toepassingIk had nooit gedacht dat deze nog eens opgelost zou worden omdat vooroorlogs fotomateriaal van de Schilderswijk bijzonder schaars is.
De aanname dat op de achtergrond lang geleden afgebroken hofjeswoningen te zien zijn, bleek dus geheel onjuist. Dit huizenblok was in werkelijkheid veel hoger, maar dat is door de schutting niet goed te zien. Uiteindelijk blijkt de oplossing verrassend eenvoudig. 
Stefan de Leeuw
6-3-2017 18:34
N.v.t. niet van toepassingBijzonder goed gezien door Dik Kralt, alweer een lesje hoe kritisch en vooral goed te kijken. Geen montage! 

Reageer op Haags zoekplaatje 118
Naam    E-mailadres   
Waar?    Hoe zeker?   
Korte toelichting (maximaal 600 tekens):

U kunt nog tekens typen